Provincie ondersteunt circulaire ketenprojecten met 224 600 EUR

Subsidies voor negen projecten die de Oost-Vlaamse circulaire economie bevorderen

De omschakeling naar een duurzame economie is een speerpunt in het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het provinciebestuur zet in op het inspireren, begeleiden en ondersteunen van het bedrijfsleven en de lokale besturen bij de ontwikkeling van een circulaire economie. In lijn hiermee selecteerde de Provincie in 2022 negen circulaire ketenprojecten die dit jaar worden opgestart. Alles samen ontvangen deze projecten 224 600 EUR aan subsidies.

Circulaire economie stimuleren

Om de omschakeling naar een circulaire economie een duwtje in de rug te geven, lanceerde de Provincie in 2021 de subsidie voor circulaire ketenprojecten. Via dit subsidiereglement wil het Provinciebestuur samenwerking stimuleren tussen ondernemingen, kennisinstellingen, lokale besturen en andere organisaties met zetel en/of activiteiten in Oost-Vlaanderen. De focus ligt daarbij op initiatieven die als doel hebben om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren. 

“Een circulaire economie biedt tal van kansen voor lokale besturen en bedrijven in Oost-Vlaanderen. Binnen een circulaire economie worden niet alleen minder grondstoffen verbruikt én minder COuitgestoten, het brengt ook kansen met zich mee op vlak van tewerkstelling. Met deze subsidie willen we samenwerkingsinitiatieven ondersteunen die een hefboom kunnen vormen voor de circulaire economie in Oost-Vlaanderen. De goedgekeurde projecten zijn hier een mooi voorbeeld van.”

An Vervliet, gedeputeerde bevoegd voor Economie

De volgende projecten ontvangen subsidies: 

  • Opwaarderen van gebruikte teeltsubstraat – Pachagreens BV (Desteldonk) / ILVO (Merelbeke)
  • Rest na Rest – Netelvuur BV (Lievegem) / JSA BV (Sint-Niklaas)
  • Reverse Logistics Luier platform voor ouders – Woosh BV (Gent) / Amby Group BV (Evergem)
  • Van pint tot pint: CO2 terugwinning in brouwerijen – Detricon BV (Gent) / De Wilde Brouwers BV (Merelbeke) / KULeuven (Gent)
  • EcoStain - Anthocyaan als biologisch alternatief bij histologische kleuringen – Odisee vzw (Gent) / De Wassende Maan CV (Deinze) / AZ Sint-Lucas (Gent)
  • Biochar-productie tvv veen in eigen substraatbehoefte – Viktor Goes Green BV (Sint-Amandsberg) / Andesch Flower bvba (Lochristi)
  • Zero waste in wijnbouw – Stokerij-Eenvoud BV (Zelzate) / Wijndomein Pres du gand (Oosterzele)
  • Circulair Schoolmeubilair – Lumap NV (Oudenaarde) / 110th street (Surplace) BV
  • Circontainer – Blieberg A.C.E BVBA (Gent) / Material Mastery BV (Sint-Amandsberg) / Gents Milieufront VZW (Gent)

Nieuwe oproep in 2023

De subsidie wordt jaarlijks toegekend. In 2023 wordt een nieuwe oproep gelanceerd (uiterste indiendatum 30 september 2023).

Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Lotte Vandermeersch beleidsmedewerker Economie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Lotte Vandermeersch beleidsmedewerker Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent