Provincie moedigt duurzame renovatie aan met warmtescans van 1 000 gevels

De Provincie Oost-Vlaanderen start een project om het warmteverlies van gevels in kaart te brengen. In tien Oost-Vlaamse gemeenten worden telkens een honderdtal gevels gescand met een warmtecamera. Dankzij de warmtescan wordt zichtbaar waar warmte via de gevel ontsnapt. Met de scans wil de Provincie in de geselecteerde wijken collectieve duurzame woningrenovatie en isolatiemaatregelen aanmoedigen. Het project is een initiatief van het Steunpunt Duurzaam Wonen & Bouwen van provincie Oost-Vlaanderen, gefinancierd door het provinciaal klimaatfonds. 

Gratis adviesgesprekken voor de geselecteerde burgers

Met een speciale thermografische camera worden beelden gemaakt van de voorgevel. De camera maakt koudebruggen zichtbaar en spoort de warmtelekken van de woning op door het temperatuurverschil van de gevel met de omgeving in kaart te brengen.

Het warmtebeeld wordt daarna samengevoegd met een foto van de woning. Dit geeft een duidelijk beeld van de exacte plaatsen waar de woning warmte verliest en helpt woningeigenaars nadenken over het energiezuiniger maken van de woning.

“Met de warmtescan maken we de koudebruggen zichtbaar waarlangs de warmte ontsnapt. Zelfs met eenvoudige maatregelen kunnen mensen veel energie besparen. Het aanpakken van de gevel is op die manier een haalbare en belangrijke stap richting een energiezuinige woning.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en Energie

Achteraf krijgt elke woningeigenaar de mogelijkheid om gratis een adviesgesprek in te plannen waarbij de beelden worden bekeken samen met een expert. De expert maakt ook een verslag op met daarin concrete verbeterpunten om het warmteverlies van de woning zoveel mogelijk in te perken. 

100 woningen in 10 Oost-Vlaamse gemeenten

Het lopende thermografieproject richt zich op 10 Oost-Vlaamse gemeenten, waarvan telkens een honderdtal woningen werden geselecteerd voor warmtescans.

Bij de selectie van de woningen werd telkens rekening gehouden met het renovatiepotentieel. Dat wordt onder meer bepaald door het bouwjaar van de woningen, de leeftijdscategorie van de woningeigenaars, de verhouding tussen huurders en eigenaars, en de huidige renovatiestatus van de woningen.

De gemeenten die geselecteerd werden zijn Aalst, Herzele, Geraardsbergen, Kluisbergen, Lebbeke, Ninove, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem en Wichelen.

Warmtebeelden als warmmaker voor collectieve renovatie

Het uiteindelijke doel van het thermografieproject is de verduurzaming van de geselecteerde wijken en een verhoging van de algemene renovatiegraad. Warmtebeelden gratis aanbieden, is dan ook de ideale warmmaker om inwoners aan te zetten om collectief te gaan renoveren.

Het thermografieproject is daarbij ook een perfecte opstap naar een meer uitgebreid renovatieadvies, dat ook gratis aan te vragen is voor alle inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat en Energie
Luna Lannoo dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat en Energie
Luna Lannoo dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent