Provincie legt nieuwe onderdeel fietssnelweg F7 aan in Zulte

Maandag 22 januari 2018 — In het najaar van 2017 werkte de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Gemeente Zulte een nieuw onderdeel af van de fietssnelweg F7 langs de spoorlijn Gent-Kortrijk op grondgebied Zulte.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit: “De fietssnelweg tussen de Waalstraat en Meylegemstraat verbindt op een veilige en vlotte manier Zulte met Waregem. In een volgende fase wordt de F7 doorgetrokken om de verbinding richting Deinze en Gent te realiseren.”

Op de fiets tussen Zulte, Waregem, Kortrijk, Deinze en Gent: snel, eenvoudig, comfortabel en veilig

Het tracé van Waregem tot Deinze langsheen de sporen door de gemeente Zulte is 11.5 km lang. Er werden met dit project drie fietsverbindingen gerealiseerd, nl Waalstraat tot Spoorwegstraat (261m), Waalbeekstraat tot Eikenhaagstraat (243m) en Oudenaardestraat tot de Meylegemstraat (544m). De totale afstand van de nieuwe fietsverbinding, inclusief gebruik van bestaande wegenis, bedraagt 2,47 km. De tussentrajecten werden ingericht als fietsstraat.          

Door het realiseren van de fietsweg langs de spoorlijn wordt een veilig alternatief geboden aan de fietser voor de drukke N43. De gemeente Zulte beschikt niet over een station en is daardoor aangewezen op de stations Waregem en Deinze.                       

In opdracht van de Provincie wordt in het najaar 2018 richting Waregem een fietstunnel ter hoogte van de Drogenboomstraat gerealiseerd, richting Deinze wordt eerstvolgend de verbinding Kruishoutemstraat – Nachtegaalstraat gerealiseerd.

Provincie financiert fietswegen

De fietssnelweg werd door aannemer Van Robays uit Zulte aangelegd in asfalt en conform de bepalingen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. De kostprijs van de werken bedraagt 250 000 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen 142 160,6 EUR betaalt. De Vlaamse Overheid betaalt 94 773,73 EUR. Het aandeel van de gemeente Zulte komt op 5 693,96 EUR en Farys betaalde 6 451,72 EUR. Langs de fietssnelweg komt verlichting voor een bedrag van 34 770,12 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen 20 862,07 EUR voor haar rekening neemt. Het overige bedrag betaalt Vlaanderen. De gemeente Zulte stelde de gronden ter beschikking. Na oplevering wordt de fietssnelweg eigendom van de Gemeente Zulte, die verder instaat voor het goede beheer en onderhoud.

 

Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit at Provincie Oost-Vlaanderen
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit at Provincie Oost-Vlaanderen
Matias Vandenbossche dienst mobiliteit at Provincie oost-Vlaanderen