Skip to Content

Provincie lanceert twee nieuwe wandelingen in Oudenaarde

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert twee nieuwe wandelingen in Oudenaarde: 'Erfgoedsprokkel Erfgoedparels Ename' en 'Spoorzoekers op wandel'. 

"Ename verdiende zeker een Erfgoedsprokkel: je hebt er zoveel erfgoed op wandelafstand van elkaar en de Provincie investeert er stevig. Er vertrekt ook een tweede wandeling in Ename, bij onze tentoonstelling 'Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht'. Deze wandeling stuurt mensen op pad in groot-Oudenaarde en laat hen met nieuwe ogen naar erfgoedsporen in het landschap en de stad kijken."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

 

Erfgoedsprokkel Ename

Het verhaal van Ename begint op de rechteroever van de Schelde die vanaf 925 het Franse koninkrijk scheidde van het Duitse keizerrijk, een strategische plaats. Hier bouwde graaf Herman eind 10de-begin 11de eeuw een indrukwekkende donjon. Rond 1050 werd Ename ingelijfd bij het markgraafschap Vlaanderen. Daarvan overleefde er nog een monument: de Sint-Laurentiuskerk met zijn schitterende muurschilderingen in Byzantijnse stijl.

De Vlaamse graaf stichtte op zijn beurt een grote benedictijnenabdij op deze plek. Die groeide en bloeide tot het Franse bewind in 1794 de kloosters afschafte. De abdij werd gebruikt als steengroeve. Vandaag kan men de ruïnes, de groentetuinen, delen van de abdijmuur en de Lange Gracht, waar de monniken vis kweekten, nog zien. Hout haalde men uit het historische Bos t’Ename, een groot natuurgebied dat ook nog kan bezocht worden.

Al deze sporen van het verleden, en nog veel meer, ontdekt men tijdens de wandeling met de Erfgoedsprokkel. Het is een lus zodat men kan starten op gelijk welke plek.

De Erfgoedsprokkel is gratis te verkrijgen aan de balie van pam Ename en van het Erfgoedcentrum. De brochure kan men ook downloaden op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Erfgoedsprokkels zijn handige brochures over erfgoedplekken in Oost-Vlaanderen, bevattelijk geschreven en rijk geïllustreerd met o.a. een plattegrond of parcours.

Spoorzoekers op wandel

De wandeling 'Spoorzoekers op wandel' is eigenlijk de toepassing in de praktijk van de tentoonstelling 'Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht' die op de provinciale erfgoedsite Ename loopt. De hele tocht beslaat 12 kilometer en brengt de wandelaar langs verschillende deelgemeenten tot in het centrum van Oudenaarde. Men komt voorbij plaatsen met een rijk verleden. Historische en actuele luchtfoto’s, hoogtescans, archeologische rapporten, … doen de wandelaar met nieuwe ogen naar het landschap kijken en laten sporen uit dat verleden zien.

De gratis wandeling kan men downloaden op www.oost-vlaanderen.be/spoorzoekers of ophalen aan de balie van het Erfgoedcentrum in Ename, waar de wandeling start en ook weer eindigt.  

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts diensthoofd Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts diensthoofd Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent