Skip to Content

Provincie lanceert twee Erfgoedsprokkels over Wetteren

Een duin in de tuin

Provincie Oost-Vlaanderen lanceerde op zondag 11 september, Open Monumentendag, twee nieuwe publicaties in de reeks ‘Erfgoedsprokkels’. Dit zijn kleine toegankelijke brochures rond bekend en minder bekend erfgoed. Ditmaal staan Den Blakken en de Warandeduinen, en het verborgen erfgoed langs de Wegvoeringstraat en het jaagpad in de kijker.

Den Blakken en de Warandeduinen

De bekendste groene plekjes in Wetteren zijn ongetwijfeld het provinciaal domein Den Blakken en het aanpalende stuifduinengebied. Den Blakken bevindt zich op een oude zandduin niet ver van de Schelde. Bij de aanleg van de toenmalige privétuin in 1931 zijn de gronden genivelleerd en beplant met uitheemse bomen. Toen de Provincie in 1990 eigenaar werd, legde ze de tuin opnieuw aan als een publiek park met vijver, plantentuin en rozentuin. Dit gebeurde ter promotie van de Wetterse sierplanten- en rozenteelt.

Ten zuiden van het domein bleven de rivierduinen nog bewaard als zeldzame open duinen met een hoogte tot bijna 18 meter: het natuurreservaat de Warandeduinen beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. Deze duinen ontstonden ongeveer 15 000 jaar geleden tijdens de laatste IJstijd. De Schelde schuurde toen diepe geulen; het water voerde het zand mee en zo ontstonden zandbanken. In droge periodes pikte de wind het zand op, tot het verderop bijeen waaide tot de hoge duinen die we vandaag nog zien. Het waren trekpleisters voor menselijke activiteiten. Ze zijn dus tevens van groot archeologisch belang.

“De Warandeduinen maken deel uit van het unieke geologische verhaal van het Vlaams-Nederlandse Geopark Schelde Delta. Vandaar dat deze groene parels in Wetteren niet mochten ontbreken in onze reeks Erfgoedsprokkels”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Belle époque langs de Wegvoeringstraat en het jaagpad 

Een tweede erfgoedsprokkel neemt de bezoeker mee langs de Wegvoeringstraat en het jaagpad aan de Schelde. Deze wandeling geeft zicht op de achterzijde van de statige gevels en de grote complexen van het Sint-Gertrudiscollege, het Sint-Jozefinstituut en het kasteel Vilain XIIII. Achter de gevels zitten pareltjes verborgen die zélf bij vele Wetteraars wellicht onbekend zijn: gebouwen en interieurs die ons zo meevoeren naar de Wetterse burgerij van 1850 tot het begin van de 20ste eeuw.

In die periode groeide Wetteren uit tot een centrumgemeente met stedelijke allure. De gegoede burgerij liet voor zichzelf ruime herenwoningen bouwen aan de invalswegen. Ze deed hiervoor een beroep op geschoolde bouwmeesters, waarvan sommige landelijk bekend: de Wetterse sculpteur Séraphin De Maertelaere en de Gentse architecten Geo Henderick en Adrien Bressers om maar enkele te noemen.

“Deze sprokkel laat zien hoe elke tijd zijn invloed heeft gehad op de bebouwing en de manier van leven. Dat zulke parels nog tot vandaag bewaard bleven, daar moeten we respect voor opbrengen, dankbaar voor zijn en vooral van genieten”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

De erfgoedsprokkels kwamen tot stand bij de dienst Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met een provinciale natuurdeskundige, het archief en de toeristische dienst van Wetteren en Wij Wetthra die zorgde voor de foto’s. Ze zijn gratis te verkrijgen op het infopunt Toerisme, Markt 1, Wetteren. Je kan ze ook downloaden van www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent