Provincie lanceert tuincampagne met een knipoog

Onder de ludieke slogan ‘Het zaad van een maat kan geen kwaad’ zet de Provincie Oost-Vlaanderen haar inwoners aan tot tuinactie. In Vlaanderen nemen tuinen maar liefst 9% van de totale oppervlakte in. Dat is meer dan de oppervlakte van beschermde natuurgebieden. Tuinen zijn dus een belangrijke schakel om ons te wapenen tegen een veranderend klimaat.

Met onder meer inspirerende tuintips, een tuintest en een nieuwsbrief met tuinacties per seizoen wil de Provincie tuineigenaren helpen hun tuin om te toveren tot een biodiverse en klimaatgezonde tuin. Als extra duwtje in de rug kunnen Oost-Vlamingen een gratis zakje zaad bestellen voor zichzelf en een maat.

“De klimaatverandering zorgt voor meer hitte, droogte en wateroverlast. Maar wist je dat een tuin het effect kan hebben van een grote airco? Door te ontharden en plaats te maken voor water en groen in je tuin temper je die klimaateffecten en vele kleintjes maken daarbij een heel groot. Met enkele slimme ingrepen zorg je er bovendien voor dat er meer vlinders en nuttige dieren in jouw tuin komen. Met deze campagne wil de Provincie de Oost-Vlamingen inspireren met concrete tuintips waar ze meteen mee aan de slag kunnen. We hopen dat zaadjes delen aanstekelijk werkt en mensen elkaar zo tot actie aanzetten.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur

Raadpleeg de website voor inspirerende tuintips en vraag je gratis zakje zaad aan voor jou en je maat. Zo maak je van je tuin een levendig, groen paradijs waar het echt genieten is, voor jou én de natuur!

De campagne ‘Zaad van een maat’ kadert binnen het Plattelandsproject ‘Tuin van de toekomst’. De Provincie wil met deze campagne tuineigenaars in Oost-Vlaanderen inspireren om te kiezen voor een klimaatvriendelijke en biodiverse tuin. Dit project krijgt financiële ondersteuning vanuit Europa (ELFPO).

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Leen De Laender dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Zaad van een maat kan geen kwaad
Heb je deze zomer ook zo zitten puffen? Verken onze tips en tricks om toch te genieten tijdens die hete zomers met het oog op de klimaatopwarming.
www.zaadvaneenmaat.be
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Leen De Laender dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent