Skip to Content

Provincie lanceert oproep voor indienen van Provinciale Plattelandsprojecten en LEADER-projecten

Meer dan 3 miljoen EUR om de leefkwaliteit van het Oost-Vlaamse platteland te verbeteren

Ook in 2019 zijn er kansen voor nieuwe plattelandsprojecten.

Het Provinciaal Managementcomité lanceert deze keer samen met de Plaatselijke Groepen LEADER een nieuwe oproep voor projecten die de leefkwaliteit op het Oost-Vlaamse platteland verbeteren.

Vernieuwende projectideeën kunnen worden aangemeld tot 2 april 2019, 12 uur. Indienen van de projecten kan tot 1 oktober 2019, 12 uur. 

 

Heb je een idee voor een plattelandsproject of ken je iemand met een projectvoorstel? Twijfel dan niet om het project in te dienen voor cofinanciering.  In totaal valt er 3 270 000 EUR te verdelen voor Oost-Vlaamse projecten. Het loont dus zeker de moeite!

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor landbouw en platteland

 

Voor de provinciale plattelandsprojecten is dit de laatste oproep van de huidige programma-periode 2014-2020. Er is een budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus) voor cofinanciering van projecten die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland.*

Voor LEADER moeten de projectideeën aansluiten bij de Lokale Ontwikkelingsstrategieën van het respectievelijke gebied:**

  • Grensregio Waasland met een beschikbaar budget van 485 000 EUR
  • de Vlaamse Ardennen met een budget 582 000 EUR
  • en het Meetjesland waar 903 000 EUR beschikbaar is

Voor alle subsidiemaatregelen geldt een maximale cofinanciering van 65 %.

Hoe indienen?

Projectideeën kunnen aangemeld worden tot 2 april 2019 - 12 uur via het online aanmeldingsformulier.

Deadline voor indiening is 1 oktober 2019 om 12 uur via het e-loket.

De goedgekeurde projecten kunnen starten vanaf 1 januari 2020.

 

*Het Provinciaal Managementcomité Platteland lanceert oproepen voor twee maatregelen:

  • Omgevingskwaliteit is een gemeenschappelijke initiatief van de Europese Unie, Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen. 
  • Platteland Plus is een aanvullend initiatief vanuit Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen, waarbij zij elk instaan voor de helft van de middelen van de cofinanciering.

**LEADER is een Europees investeringsprogramma dat de leefbaarheid op het platteland wil verbeteren door binnen afgebakende gebieden lokale initiatieven en samenwerking tussen lokale actoren te ondersteunen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert Gedeputeerde voor landbouw en platteland
Leentje Grillaert Gedeputeerde voor landbouw en platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent