Skip to Content

Provincie lanceert oproep voor het indienen van LEADER-projecten in het Meetjesland

LEADER Meetjesland* lanceert een oproep voor projecten die de levenskwaliteit van het platteland willen verbeteren. Potentiële promotoren kunnen hun ideeën aanmelden bij het Plattelandsloket van de Provincie Oost-Vlaanderen.

“Het is belangrijk dat de projectideeën aansluiten bij de Lokale Ontwikkelingsstrategie van het Meetjesland. Het beschikbare budget is circa 400 000 EUR. De maximale cofinanciering bedraagt 65 %: de Europese Unie neemt hiervan de helft voor haar rekening, de Vlaamse overheid en de Provincie elk een kwart.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Laatste oproep periode 2014-2020

Dit is de laatste oproep van de Europese programmaperiode 2014–2020. Het is nog niet bekend wanneer het volgende programma start, dus voorlopig is dit de laatste oproep.

Een project aanmelden

Projectideeën kunnen aangemeld worden tot 5 juni 2020,12 uur ‘s middags via het online aanmeldingsformulier. De definitieve indiening is voor 14 oktober 2020. De goedgekeurde projecten kunnen starten vanaf 1 januari 2021.

Inspiratie en alle praktische informatie over de nieuwe oproep vind je op www.plattelandsloket.be.

 

*LEADER is een Europees investeringsprogramma dat de leefbaarheid op het platteland wil verbeteren door binnen afgebakende gebieden lokale initiatieven en samenwerking tussen lokale actoren te ondersteunen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Nicolas Cammaert Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Nicolas Cammaert Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent