Skip to Content

Provincie lanceert opnieuw groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Ook gratis nestkasten en bloemenzaad te verkrijgen

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een nieuwe groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers.

Land- en tuinbouwers en imkers kunnen via de groepsaankoop streekeigen bomen, struiken, klimplanten en fruitbomen bestellen aan een voordelige prijs.

Land- en tuinbouwers kunnen via deze actie ook gratis nestkasten aanvragen voor hun bedrijf en bloemenzaad voor akkerranden, zolang de voorraad strekt.

Leentje Grillaert, gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid:

“Met deze actie wil de Provincie land- en tuinbouwers helpen om hun agrarische bedrijfsgebouwen te integreren in het landschap en hen bijstaan bij hun rol als beheerder van het landbouwlandschap. Ook imkers kunnen hierin een bijdrage leveren. Ons landbouwlandschap heeft veel te bieden: voedsel, een aantrekkelijke omgeving om te ontspannen, verkoeling, natuurlijke luchtzuivering, nuttige insecten, natuur, erfgoed, ... “

Tijdens de vorige groepsaankoop bestelden 123 deelnemers samen meer dan 1 000 bomen, 16 500 stuks bosgoed. Er werden ook 180 nestkasten en 840 kg bloemenzaad verdeeld.

Hoe bestellen?

Bestellen kan tot en met 18 januari 2020 via www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed of telefonisch via tel. 09 267 86 79.

Bij elke hoogstamboom ontvangt men een gratis boombinder. Bij plantgoed voor houtkanten worden onkruidschijven mee geleverd.

Landbouwers krijgen naast planttips ook een formulier mee waarmee ze een subsidie kunnen aanvragen voor het plantgoed (max. 650 EUR/jaar).

Afhaalmomenten

Er worden 3 afhaalmomenten georganiseerd in samenwerking met de landbouwscholen in Oudenaarde (14 februari 2020), Eeklo (18 februari 2020) en Sint-Niklaas (20 februari 2020).

Bijenvriendelijk bloemenmengsel voor land- en tuinbouwers

Land- of tuinbouwers die in het voorjaar ook bijenvriendelijke percelen willen inzaaien, kunnen ook gratis bloemenzaad aanvragen via het bestelformulier van de groepsaankoop plantgoed. Men kan maximaal voor de inzaai van 0,3 ha aanvragen. De verdeling verloopt samen met de groepsaankoop.

Er is keuze tussen een meerjarig en een één- en tweejarig mengsel.

Bekijk de samenstelling van de bloemenmengsels

Wist je dat ...

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid
Dienst Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid
Dienst Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent