Skip to Content

Provincie lanceert opnieuw groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Ook gratis nestkasten en bloemenzaad te verkrijgen

De jaarlijkse groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers is opnieuw gelanceerd. Ook imkers kunnen intekenen en op die manier streekeigen bomen, struiken, klimplanten en fruitbomen bestellen aan een voordelige prijs.

Land-of tuinbouwers kunnen via deze actie ook gratis nestkasten aanvragen voor hun bedrijf en bloemenzaad voor akkerranden, zolang de voorraad strekt.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor landbouw en platteland: “Met deze actie wil de Provincie Oost-Vlaanderen landbouwers helpen om agrarische bedrijfsgebouwen te integreren in het landschap en aandacht vragen voor biodiversiteit in het landbouwlandschap. Tijdens de vorige groepsaankoop bestelden 78 deelnemers samen meer dan 10 000 stuks plantgoed en 160 nestkasten.

 

Hoe bestellen?

Bestellen kan tot 17 januari 2019 via www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed of telefonisch via tel. 09 267 86 79. 

Bij elke bestelde hoogstamboom ontvangt men een gratis boombinder.

Landbouwers krijgen naast planttips ook een formulier mee waarmee ze een subsidie kunnen aanvragen voor het plantgoed (max. 650 EUR/jaar).

Afhaalmomenten

Dit jaar worden 3 afhaalmomenten georganiseerd in samenwerking met scholen in Eeklo, Sint-Niklaas en Oudenaarde.

Bijenvriendelijk bloemenmengsel voor land- en tuinbouwers

Land- of tuinbouwers die in het voorjaar ook bijenvriendelijke percelen willen inzaaien, kunnen ook gratis bloemenzaad aanvragen via het bestelformulier van de groepsaankoop plantgoed. Men kan maximaal voor de inzaai van 0,5 ha aanvragen. De verdeling verloopt samen met de groepsaankoop.

Bekijk hier de samenstelling van het bloemenmengsel.

Contacteer ons
Leentje Grillaert Gedeputeerde voor landbouw en platteland
Dienst Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert Gedeputeerde voor landbouw en platteland
Dienst Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent