Skip to Content

Provincie lanceert nieuwe oproep voor Oost-Vlaamse impactgedreven (her)starters

tot 4 000 EUR subsidie

Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt (her)starters die op een bijzondere wijze bijdragen tot een duurzame en sociale samenleving.

Impactgedreven ondernemers die op een creatieve en innovatieve manier ondernemen, kunnen tot 4 000 EUR subsidie ontvangen voor opleiding, advies en begeleiding of investeringskosten.

“Met dit subsidiereglement willen we starters, maar ook herstarters, ondersteunen die een positieve impact realiseren voor onze samenleving. We voorzien het nodige startgeld voor impactgedreven ondernemers die volop inzetten op tal van uitdagingen zoals klimaatverandering, voedsel- en energietransitie, circulaire economie of sociale tewerkstelling.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

De geselecteerde starters in 2021

In 2021 ontvingen volgende starters een provinciale premie:

  • Bulcke Technical Printing, een startup die zich toelegt op granulair 3D-printen en hiervoor gerecycleerd materiaal gebruikt;
  • Jamien Stoelzaet die met de onderneming Herlinckhof inzet op voedseltransitie en duurzame productie, plattelandseducatie en sociale cohesie;
  • Re-Story, een online platform voor impactjournalistiek;
  • An Boone die met Mr. Manchette inzet op eerlijke en ecologische kledij.

"Kleding is heel vervuilend en er wordt vaak in slechte omstandigheden gewerkt. Via de collectie van Mr. Manchette willen we mensen overtuigen om de stap te zetten naar eerlijke en ecologische kledij. We passen de liefde voor duurzaamheid toe op alle aspecten van het productieproces: van stof tot werk, van product tot verkoop . De provinciale subsidie is een duwtje in de rug om ons afvalloze verhaal verder vorm te geven."

An Boone

Praktisch

De uiterlijke indiendatum voor de subsidieaanvraag is 15 april 2022. De aanvraagprocedure verloopt enkel digitaal via economie@oost-vlaanderen.be. Meer informatie, het reglement en het aanvraagformulier vind je op de website.

Contacteer ons
An Vervliet Gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke Beleidsmedewerker Economie
An Vervliet Gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke Beleidsmedewerker Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent