Provincie lanceert jaarlijkse groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Ook bijenvriendelijk bloemenzaad en nestkasten verkrijgbaar

Landbouwers, tuinbouwers en imkers kunnen via de groepsaankoop streekeigen bomen, struiken, klimplanten en fruitbomen bestellen aan een voordelige prijs. Daarbij is ook gratis bijenvriendelijk bloemenzaad voor akkerranden of overhoekjes beschikbaar. Voor de snelle beslissers met een landbouwernummer zijn er ook een beperkt aantal gratis nestkasten.

“Inheemse bomen, struiken, heggen en hagen zijn belangrijke landschapselementen en dragen bij aan een meer natuurlijke omgeving in de buurt van de landbouwbedrijfsgebouwen. Met deze groepsaankoop wil de Provincie land- en tuinbouwers stimuleren om effectief aan te planten en hen bijstaan bij hun rol als beheerder van het landbouwlandschap. Ook imkers kunnen hierin een bijdrage leveren. Ons landbouwlandschap heeft veel te bieden: voedsel, een aantrekkelijke omgeving om te ontspannen, natuurlijke luchtzuivering, verkoeling, natuur, erfgoed, …

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Hoe bestellen?

Bestellen kan tot en met 31 december 2023 of zolang de voorraad strekt via www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed. Bij elke hoogstamboom ontvang je een gratis boombinder en steunpaal zolang de voorraad strekt.

De steunpaal is dit jaar een extraatje om 30 jaar provinciale werking rond landschapsintegratie te vieren.

Land- en tuinbouwers krijgen een formulier via e-mail waarmee ze een subsidie kunnen aanvragen voor het plantgoed (max. 650 EUR/jaar).

Afhaalmomenten

Er worden vier afhaalmomenten georganiseerd: 

  • 31 januari 2024 - landbouwschool Eeklo
  • 2 februari 2024 - landbouwschool Oudenaarde
  • 6 februari 2024 - ILVO Plant, Merelbeke
  • 10 februari 2024 - landbouwschool Sint-Niklaas

Aandacht voor schaduw

In tijden van hitte en verdroging zijn bomen in de weide of heggen aan de rand meer dan welkom voor het vee. Ze zorgen voor schaduw en verkoeling.

Bijenvriendelijk bloemenmengsel

Land- of tuinbouwers of imkers die in het voorjaar bijenvriendelijke percelen of overhoekjes willen inzaaien, kunnen gratis bloemenzaad aanvragen via het bestelformulier. Er is keuze tussen twee mengsels: meerjarige bloemen en één- en tweejarigen. Bekijk de samenstelling van de bloemenmengsels.

Bloemenzaad wordt steeds vaker uitgezaaid aan de randen van akkers of in hoekjes die moeilijk bereikbaar zijn. Deze bloemrijke stroken zorgen voor meer biodiversiteit in het landbouwlandschap. Ze trekken insecten en vogels aan, en dragen bij aan een betere bestuiving van gewassen en aan natuurlijke plaagbestrijding. Ook mensen appreciëren kleur en variatie in het landschap.

Nestkasten

De steenuil, mus, boerenzwaluw en vleermuis zijn diersoorten die vaak te vinden zijn in de buurt van landbouwbedrijven. Ze zorgen voor een natuurlijke bestrijding van insecten, maar vinden moeilijk onderdak in hedendaagse stallen en loodsen. Door nestkasten te plaatsen, creëren landbouwers extra nestgelegenheid en schuilplaatsen.

De nestkasten voor mussen en steenuilen zijn gemaakt door de leerlingen van Richtpunt Campus Eeklo, de boerenzwaluwkommetjes door dagactiviteitencentrum De Loft in Dendermonde.

Wist-je-dat

De Provincie ondersteunt en adviseert land- en tuinbouwers al 30 jaar op vlak van landschapsintegratie. In de reportage Tournée Provinciale - erfbeplanting & landschapsintegratie wordt uit de doeken gedaan wat dit allemaal inhoudt.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent