Skip to Content

Provincie lanceert jaarlijkse groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Ook bijenvriendelijk bloemenzaad en nestkasten verkrijgbaar

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een nieuwe groepsaankoop plantgoed. Land- en tuinbouwers en imkers kunnen via de groepsaankoop streekeigen bomen, struiken, klimplanten en fruitbomen bestellen aan een voordelige prijs. Land- en tuinbouwers kunnen via deze actie ook gratis een nestkast aanvragen voor hun bedrijf alsook bijenvriendelijk bloemenzaad voor akkerranden. Dit zolang de voorraad strekt.

“Inheemse bomen, struiken, heggen en hagen zijn belangrijke landschapselementen en dragen bij aan een meer natuurlijke omgeving in de buurt van de landbouwbedrijfsgebouwen. Met de groepsaankoop plantgoed wil de Provincie land- en tuinbouwers stimuleren om effectief aan te planten en hen bijstaan bij hun rol als beheerder van het landbouwlandschap. Ook imkers kunnen hierin een bijdrage leveren. Ons landbouwlandschap heeft veel te bieden: voedsel, een aantrekkelijke omgeving om te ontspannen, verkoeling, natuurlijke luchtzuivering, nuttige insecten, natuur, erfgoed, …”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Hoe bestellen?

Bestellen kan tot 5 januari 2022 of tot zolang de voorraad strekt via www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed. Bij elke hoogstamboom ontvangt men een gratis boombinder.

Landbouwers krijgen naast planttips ook een formulier doorgemaild, waarmee ze een subsidie kunnen aanvragen voor het plantgoed (max. 650 EUR/jaar).

Afhaalmomenten

Er worden vier afhaalmomenten georganiseerd. Het eerste afhaalmoment vindt plaats in het projectgebied Rodeland (8 februari 2022, ILVO Plant Merelbeke). De andere afhaalmomenten zijn in samenwerking met de landbouwscholen in Oudenaarde (10 februari 2021), Sint-Niklaas (12 februari 2021) en Eeklo (16 februari 2021).

De nodige veiligheidsvoorzorgen worden genomen in het kader van de coronamaatregelen.

Bijenvriendelijk bloemenmengsel voor land- en tuinbouwers

Land- of tuinbouwers die in het voorjaar bijenvriendelijke percelen willen inzaaien, kunnen ook gratis bloemenzaad (voor max 0,15 ha) aanvragen via het bestelformulier. Er is keuze tussen twee mengsels: meerjarige bloemen en één- en tweejarigen. Bekijk de samenstelling van de bloemenmengsels.

Bloemenzaad wordt steeds vaker uitgezaaid aan de randen van akkers of in hoekjes die moeilijk bereikbaar zijn. Deze bloemrijke akkerranden zorgen voor meer biodiversiteit in het landbouwlandschap. Ze trekken insecten en vogels aan en dragen bij aan een betere bestuiving van gewassen en aan natuurlijke plaagbestrijding. Ook mensen appreciëren kleur en variatie in het landschap.

Nestkasten

De steenuil, mus, boerenzwaluw en vleermuis zijn diersoorten die vaak te vinden zijn in de buurt van landbouwbedrijven. Ze zorgen voor een natuurlijke bestrijding van insecten, maar vinden moeilijk onderdak in hedendaagse stallen en loodsen. Door nestkasten te plaatsen, creëren landbouwers extra nestgelegenheid en schuilplaatsen.

De nestkasten voor mussen en steenuilen zijn gemaakt door de leerlingen van Richtpunt Campus Eeklo; de boerenzwaluwkommetjes door dagactiviteitencentrum De Loft in Dendermonde.

Wist je dat

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent