Skip to Content

Provincie lanceert jaarlijkse groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Ook bijenvriendelijk bloemenzaad en nestkasten verkrijgbaar

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een nieuwe groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers.

Land- en tuinbouwers en imkers kunnen via de groepsaankoop streekeigen bomen, struiken, klimplanten en fruitbomen bestellen aan een voordelige prijs. Land- en tuinbouwers kunnen via deze actie ook gratis nestkasten aanvragen voor hun bedrijf en bijenvriendelijk bloemenzaad voor akkerranden, zolang de voorraad strekt.

“Met de groepsaankoop plantgoed wil de Provincie land- en tuinbouwers helpen om hun agrarische bedrijfsgebouwen te integreren in het landschap en hen bijstaan bij hun rol als beheerder van het landbouwlandschap. Ook imkers kunnen hierin een bijdrage leveren. Ons landbouwlandschap heeft veel te bieden: voedsel, een aantrekkelijke omgeving om te ontspannen, verkoeling, natuurlijke luchtzuivering, nuttige insecten, natuur, erfgoed, …”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Hoe bestellen?

Bestellen kan vóór 15 januari 2021 of tot zolang de voorraad strekt via www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed.

Bij elke hoogstamboom ontvangt men een gratis boombinder. Bij plantgoed voor houtkanten worden onkruidschijven mee geleverd.

Landbouwers krijgen naast planttips ook een formulier mee waarmee ze een subsidie kunnen aanvragen voor het plantgoed (max. 650 EUR/jaar).

Elke besteller ontvangt bij afhalen ook bloemenzaad voor de inzaai van 200 m².

Afhaalmomenten

Er worden in de krokusvakantie drie afhaalmomenten georganiseerd in samenwerking met de landbouwscholen in Sint-Niklaas (13 februari 2021), Eeklo (16 februari 2021) en Oudenaarde (18 februari 2021).

De nodige veiligheidsvoorzorgen worden genomen in het kader van de coronamaatregelen.

Bijenvriendelijk bloemenmengsel voor land- en tuinbouwers

Land- of tuinbouwers die in het voorjaar bijenvriendelijke percelen willen inzaaien, kunnen ook gratis bloemenzaad (voor max 0,3 ha) aanvragen via het bestelformulier.

Er is keuze tussen twee mengsels: meerjarige bloemen of één- en tweejarigen .

Bekijk de samenstelling van de bloemenmengsels.

Nestkasten

De leerlingen van de houtafdeling van Richtpunt campus Eeklo timmeren de nestkasten in elkaar met larixhout en leveren zo een kwalitatief product aan een aanvaardbare prijs. De zwaluwkommen worden gemaakt door dagactiviteitencentrum de Loft in Dendermonde.

Wist je dat

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Dienst Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Dienst Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent