Provincie krijgt Europees geld voor fietstunnel onder N70 in Beveren

De Provincie Oost-Vlaanderen gaat een fietstunnel bouwen onder de N70 in Beveren. De realisatie van de nieuwe tunnel zal tegen eind 2026 een van de laatste belangrijke missing links wegwerken op de fietssnelweg F4 tussen Gent en Antwerpen. Het project kan rekenen op aanzienlijke financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Met het Vlaamse EFRO-programma subsidieert Europa projecten in Vlaanderen die de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnellen. Op die manier draagt EFRO-steun bij aan een sterke reductie van de Vlaamse CO2-emissies en de realisatie van de Europese Green Deal. Bij fietssnelwegen zijn EFRO-middelen enkel mogelijk voor de bouw van fietsbruggen of fietstunnels over en onder spoorlijnen, wegen en bevaarbare waterlopen.

De bouw van een fietstunnel onder de N70 in Beveren ontvangt 40% EFRO-steun op de totale kostprijs, die geraamd wordt op 1 757 000 EUR. Dit komt neer op 702 800 EUR Europese subsidie voor de bouw van deze fietstunnel. Het overige deel van de investering wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap voor Wegen en verkeer, die elk instaan voor 30% of 527 100 EUR van de geraamde totale kost.

"De Europese steun is een grote opsteker voor de Provincie Oost-Vlaanderen. De fietssnelweg tussen Gent en Antwerpen wordt vandaag al heel druk befietst. De drukke en brede N70 vormt echter niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk, een barrière voor fietsers. Dankzij de nieuwe fietstunnel zullen fietsers comfortabel, veilig en snel de gewestweg ongelijkgronds kunnen kruisen en zullen nog meer mensen voor de fiets kiezen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

“Vandaag wordt er meer gefietst dan ooit en is de fiets een volwaardig alternatief geworden voor de auto. Vanuit die overtuiging investeren we met Vlaanderen massaal in fietssnelwegen en zo ook hier in de F4 tussen Gent en Antwerpen. Fietssnelwegen zijn ideale routes om fietsers snel en veilig op hun bestemming te brengen en dat met een minimum aan onderbrekingen en conflicten. Daar is dit project een mooi voorbeeld van waarbij een tunnel wordt voorzien om de drukke N70 in Beveren op een veilige manier te kruisen.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Molibiliteit en Openbare Werken

Nieuw traject

De fietssnelweg F4 volgt vanuit Sint-Niklaas de noordzijde van de spoorlijn L59 tussen Gent en Antwerpen. De inrijhelling van de nieuwe fietstunnel komt ter hoogte van Hotel Van Der Valk. Aan de andere kant van de N70 zal het tracé van de F4 verder gaan op een nog te realiseren stuk van ongeveer 500 meter fietssnelweg, parallel aan de spoorlijn tot aan de toekomstige fietstunnel van Infrabel.

Beide fietstunnels bevinden zich ondertussen in ontwerpfase. Aan de zuidzijde van de spoorlijn zal de fietssnelweg afbuigen en aansluiting maken met het bestaande dubbelrichtingsfietspad langs de Haasdonkbaan. Op die manier kan de F4 haar weg even verderop, vanaf de Bosstraat, voortzetten op het bestaande stuk langs het spoor richting Antwerpen.

Het fietspad langs de zuidzijde van de N70, tussen de brug over spoorlijn L59 en Duivendam, kan als (tijdelijke) alternatieve route voor het nog te realiseren stuk fietssnelweg dienen.

Naar een volledige realisatie van de F4

Op dit moment is meer dan 80% van de geplande fietssnelweg F4 tussen Gent en Antwerpen gerealiseerd en befietsbaar. Onlangs startten de werken aan een andere belangrijke missing link (fietsbrug) ter hoogte van Vijfstraten in Sint-Niklaas. Afgelopen jaar werd ook een fietstunnel gerealiseerd in Lokeren en de voorbereiding van de aanleg van het ontbrekende stuk fietssnelweg in Destelbergen zit in de laatste rechte lijn.

Een exacte timing voor de verschillende werken in Beveren is nog niet gekend, maar verwacht wordt dat de fietstunnel onder de N70 er eind 2026 gebruiksklaar is.

Ook EFRO-steun voor andere fietssnelwegprojecten in Oost-Vlaanderen

Ook op andere locaties in Oost-Vlaanderen werkt de Provincie verder aan de versnelde voltooiing van het fietssnelwegennetwerk. Gelijktijdig met de steun voor het project in Beveren kan de Provincie ook rekenen op EFRO-financiering voor de bouw van een fietsbrug over het Schipdonkkanaal op de F6 in Landegem.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent