Provincie krijgt Europees geld voor fietsbrug over Schipdonkkanaal in Landegem

De Provincie Oost-Vlaanderen gaat een fietsbrug bouwen over het Schipdonkkanaal in Landegem (Deinze). De nieuwe fietsbrug zal het huidige steile en smalle dienstpad aan de spoorbrug vervangen tegen eind 2026. De realisatie van de brug zal een belangrijke missing link wegwerken op de fietssnelweg F6 tussen Gent en Brugge. Bovendien zal de nieuwe brug ook voor een betere verbinding zorgen met de fietssnelweg F422 die langs het kanaal loopt tussen Deinze en Eeklo. Het project kan rekenen op aanzienlijke financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Met het Vlaamse EFRO-programma subsidieert de Europese Unie projecten in Vlaanderen die de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnellen. Op die manier draagt EFRO-steun bij aan een sterke reductie van de Vlaamse CO2-emissies én de realisatie van de Europese Green Deal. Bij fietssnelwegen zijn EFRO-middelen enkel mogelijk voor het wegwerken van knelpunten zoals de bouw van fietsbruggen of fietstunnels over en onder spoorlijnen, wegen en bevaarbare waterlopen.

Het project in Landegem ontvangt 40% EFRO-steun op de totale kostprijs, die geraamd wordt op 3 000 000 EUR. Dit komt neer op 1 200 000 EUR Europese subsidie voor de bouw van de nieuwe fietsbrug. De helft van de investering wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen (1 500 000 EUR). De stad Deinze draagt ook 10% bij (300 000 EUR). De stad, NMBS en Infrabel, en De Vlaamse Waterweg stellen bovendien de nodige gronden ter beschikking voor de bouw van de fietsbrug en de aanrijhellingen. Voor de brug in Landegem werd al een ontwerpbureau aangesteld.

"De Europese steun is een grote opsteker voor de Provincie Oost-Vlaanderen. De fietssnelweg tussen Gent en Brugge wordt vandaag al heel druk befietst. Het oncomfortabele en weinig attractieve pad naast de spoorwegbrug over het kanaal vormt echter niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk, een barrière voor fietsers. Dankzij de nieuwe fietsbrug zullen fietsers vanaf eind 2026 comfortabel, veilig en snel het kanaal kunnen oversteken en zullen nog meer mensen voor de fiets kiezen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

"De stad Deinze is bijzonder tevreden dat de brug er binnenkort effectief komt. Dat zal een bijzondere meerwaarde zijn voor alle fietsers die het Schipdonkkanaal moeten kruisen. De nieuwe brug wordt een nieuwe fietsparel voor Deinze, het Land van Nevele."

Jan Vermeulen, burgemeester Deinze

Naar een volledige realisatie van de F6 tegen 2030

Op dit moment is meer dan 50% van de geplande fietssnelweg F6 tussen Gent en Brugge gerealiseerd en befietsbaar. Onlangs werd een nieuw stuk van bijna twee kilometer geopend langs het Jezuïtengoed aan het kanaal in Aalter. De Provincie is op dit moment ook bezig met de voorbereiding van de aanleg van twee nieuwe stukken van de F6 tussen Drongen en Landegem (i.s.m. Gent, Deinze en Infrabel). Infrabel maakt bovendien werk van de fietssnelweg tussen Aalter, Bellem en Hansbeke. Er wordt verwacht dat de F6 in 2027 voor meer dan 80% gerealiseerd zal zijn. De volledige realisatie is gepland tegen 2030.

Ook EFRO-steun voor ander Fietssnelwegproject

Ook op andere locaties in Oost-Vlaanderen werkt de Provincie verder aan de versnelde voltooiing van het fietssnelwegennetwerk Gelijktijdig met de steun voor het project in Landegem, kan de Provincie ook rekenen op 40% EFRO-financiering (circa 700 000 EUR) voor de bouw van een fietstunnel onder de N70 op de F4 in Beveren.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent