Skip to Content

Provincie kent 434 260,55 EUR toe voor de realisatie van fietsverbindingen in het Gentse havengebied

De Provincieraad ging in zitting van 18 november 2020 akkoord met het toekennen van 434 260,55 EUR aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dit voor de realisatie van de fietsverbindingen van het landinrichtingsproject Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid gelegen in het Gentse havengebied.

Binnen het Gentse havengebied zijn een aantal landinrichtingsplannen opgemaakt. De VLM kreeg de opdracht deze te realiseren. Deze landinrichtingsprojecten omvatten fietsverbindingen die de Provincie selecteerde.

Het eerste gedeelte van de fietsverbinding Doornzele Dries tot de Wulgestraat werd al door de VLM gerealiseerd met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het huidige project omvat de inrichting van de fietsverbinding Wulgestraat tot de Doornzelestraat (1 100 m) en de fietsverbinding tussen de Varenbergstraat en de Hospitaaldreef (360 m).

De inrichting van de Wulgestraat als fietsstraat maakte initieel geen deel uit van het landinrichtingsproject. De fietsstraat werd op vraag van de gemeente Evergem mee opgenomen in het project van de VLM. Door toevoeging van de Wulgestraat aan het project zal de al gerealiseerde fietsverbinding (Doornzele Dries-Wulgestraat) naadloos aansluiten op de nieuwe realisatie.

"Met deze subsidie draagt de Provincie Oost-Vlaanderen graag haar steentje bij aan het verhaal van meer duurzame mobiliteit in het Gentse havengebied. Zowel omwonenden als mensen die in de buurt werken, zullen zich op een comfortabele, veilige en gezonde manier met de fiets kunnen verplaatsen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Shana Van de Vreken beleidsmedewerker Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Shana Van de Vreken beleidsmedewerker Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent