Provincie investeert ruim drie miljoen in Europese projecten

In de lopende programmaperiode voor Europese subsidies (2021-2027) heeft de Provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met 30 partners, een bedrag van 3.345.827,31 EUR geïnvesteerd in 34 diverse projecten. Deze cofinanciering ondersteunt niet alleen Europese initiatieven, maar versterkt ook de strategische doelstellingen van de provincie.

Cofinanciering is de financiering die een organisatie deels zelf betaalt en inbrengt voor de oplevering van een bepaald project. Projectpartners of (co)promotoren van projecten die mee worden gefinancierd door de Europese Unie kunnen hiervoor steun aanvragen bij de Provincie Oost-Vlaanderen. Dit kan tot 25% van de subsidiabele kosten of de helft van het te cofinancieren bedrag.

De projecten moeten een Oost-Vlaamse link hebben, een meerwaarde hebben voor de provincie en thematisch te passen bij innovatie, ondernemerschap en/of het Klimaatactieplan 2021-2025. 

"De ambities van de Provincie Oost-Vlaanderen op het vlak van klimaat, ondernemerschap en innovatie sluiten vaak perfect aan bij de Europese doelstellingen. Met de cofinanciering van verschillende Europese projecten geven we een extra duwtje in de rug van projecten met een lokale verankering in Oost-Vlaanderen. Het is een mooi voorbeeld over hoe verschillende bestuursniveau’s kunnen samenwerken en elkaar versterken. Dankzij de cofinanciering krijgen Oost-Vlaamse innovatieve klimaatprojecten en lokale ondernemers maximale ondersteuning, want dat is goed voor alle Oost-Vlamingen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking

"In de provincie Oost-Vlaanderen zijn we sterk in innovatie. Dat zetten we onder meer in de kijker met onze ‘Innovation playground’. Dankzij de Europese cofinanciering kunnen we een extra boost geven aan de ontwikkeling van onze provincie."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Een greep uit de projecten 

Het project LIGHTUP kreeg 213.116,12 EUR aan cofinanciering van de Provincie. Dit project van UGent en Imec richt zich op de creatie van toegankelijke cleanroom infrastructuur voor halfgeleiderfotonica. De pilootlijn die hiervoor opgezet zal worden, moet de innovatiekracht en concurrentiepositie van bedrijven versterken. Daarnaast moet ze de samenwerking en kennisuitwisseling in de grensregio bevorderen.

Na een succesvol project tijdens de vorige programmaperiode, ontvangt Grenspark Groot-Saeftinghe 208.452,48 EUR aan cofinanciering voor de ontwikkeling van duurzame vrijetijdsbesteding. Hiermee zal de regio aantrekkelijker worden gemaakt voor bewoners, toeristen en ondernemers. Zowel de Provincie als Toerisme Oost-Vlaanderen zijn betrokken bij dit grensoverschrijdend project.

Door de verstedelijking, een stijgende woningnood en steeds beter gerenoveerde en geïsoleerde woningen verliezen diersoorten die afhankelijk zijn van onze gebouwen steeds meer rust- en slaapplaatsen. Daarom heeft het project Natuur-inbouw als doel om in meer gebouwen mogelijkheden te creëren of te behouden voor diersoorten zoals vogels, vleermuizen en insecten die daar afhankelijk van zijn. Dit project met onder andere Stad Gent ontving hiervoor 137.398,25 EUR cofinanciering.

Meer weten

Wil je een beroep doen op Oost-Vlaamse cofinanciering? Vraag die aan via de website.

Alle lopende Europese projecten kan je terugvinden op de website euprojecten.oost-vlaanderen.be.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese Samenwerking
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese Samenwerking
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent