Provincie investeert in fietsinfrastructuur in Gent en Maldegem

De Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen aanmoedigen om vaker voor de fiets te kiezen. De Provincie voorziet subsidies voor fietsinfrastuctuurprojecten in Gent en Maldegem.

Deze fietspaden maken deel uit van het gemeenteoverschrijdend fietsroutenetwerk dat zich richt op comfortabel en veilig fietsen en daarbij focust op fietsverkeer naar woonkernen, scholen, stations, winkelcentra en bedrijventerreinen.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we lokale besturen bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Fietsinfrastructuur in Gent

North Sea Port legt een fietspad aan langs Kluizendok - Ringspoor en krijgt voor dit project een subsidie van 139 058,60 EUR van de Provincie Oost-Vlaanderen.

North Sea Port legt een fietspad aan langs de Moervaartkaai en krijgt voor dit project een subsidie van 552 762,68 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Fietsinfrastructuur in Maldegem

Gemeente Maldegem legt een fietspad aan langs Waterpolder en krijgt voor dit project een subsidie van 502 112,48 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent