Provincie investeert in fietsinfrastructuur in Gavere, Gent en Moerbeke

De Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen aanmoedigen om vaker voor de fiets te kiezen. De Provincie voorziet subsidies voor de aanleg van fietspaden in Gavere, Gent en Moerbeke.

Deze fietsinfrastructuur maakt deel uit van het gemeenteoverschrijdend fietsroutenetwerk dat zich richt op comfortabel en veilig fietsen, en daarbij focust op fietsverkeer naar woonkernen, scholen, stations, winkelcentra en bedrijventerreinen.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we lokale besturen bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Gavere legt een fietspad aan langs de Ten Edestraat. De gemeente krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de fietsinfrastructuur van 192.187,10 EUR.

Gent legt een fietspad aan langs de Hutsepotstraat. De stad krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de fietsinfrastructuur van 4.060,54 EUR.

Gent legt een fietspad aan langs de Braemkasteelstraat - Emanuel Hielstraat. De stad krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de fietsinfrastructuur van 427.801,21 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Gent legt een fietspad aan langs de Halewijnstationstraat. De stad krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de ​ fietsinfrastructuur van 181.557,08 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Moerbeke legt een fietspad aan langs de Statiestraat. De gemeente krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de fietsinfrastructuur van 339.007,54 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit

 

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent