Provincie investeert in fietsbrug over Watersportbaan in Gent

De Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen aanmoedigen om vaker voor de fiets te kiezen. Daarom ondersteunt het bestuur steden en gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. Dit is ook zo bij de fietsbrug die de stad Gent aanlegt over de Watersportbaan. De brug zal een belangrijk onderdeel vormen van de fietssnelweg F400. Dankzij de brug kunnen in de toekomst dagelijks meer dan 3000 fietsers en voetgangers veilig de Watersportbaan oversteken. 

"Ik denk dat ongeveer élke Gentse fietser uitkijkt naar de komst van de fietsbrug over de Watersportbaan – één van de laatste maar zeker de belangrijkste missing link op de fietssnelweg F400. Als Provincie doen we een belangrijke financiële bijdrage aan de realisatie van de parel aan de kroon van deze fietsring rond Gent. We zijn dan ook zeer tevreden dat de schop na het lange voorbereidingstraject binnenkort eindelijk de grond in kan.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Stad Gent krijgt voor dit project een subsidie van de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen. De Provincie neemt daarvan 1 729 334 EUR voor haar rekening.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent