Provincie investeert 161 200 EUR in nieuwe techniekprojecten voor Oost-Vlaamse scholen

De Provincie Oost-Vlaanderen investeert dit schooljaar 161 200 EUR in nieuwe techniekprojecten om het arbeidsmarktgericht onderwijs aanschouwelijker en aantrekkelijker te maken, en de leerlingen voor te bereiden op hun latere jobs. 

De Provincie draagt bij aan maar liefst 7 InnoVET- en 12 STEM-projecten van Oost-Vlaamse scholen. Hiervoor werkt ze samen met het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Oost-Vlaanderen, zodat resultaten na afloop van de projecten ook met andere Oost-Vlaamse scholen worden gedeeld.

RTC Oost-Vlaanderen krijgt ook subsidies om 10 Oost-Vlaamse scholen van didactische doorloophuisjes voor energiezuinige houtbouw te voorzien en, vooruitlopend op het Vlaamse actieplan, XR-materialen aan te kopen die door Oost-Vlaamse scholen kunnen worden ontleend.

Op 25 mei 2023 vindt in Flanders Expo in Gent het Techniekfestival plaats waarop het XR-actieplan op gang zal worden getrapt. Laatstejaarsleerlingen mechanica en elektriciteit zullen er ook hun afstudeerprojecten presenteren.

“We investeren hiermee niet zomaar in nieuwe techniekprojecten, maar bovenal in de toekomst van onze jongeren, ons onderwijs en onze economie.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

“We vinden het fantastisch dat de Provincie techniek hoog in het vaandel draagt en ook heel bewust de kaart van arbeidsmarktgericht onderwijs trekt.”

Emmanuel Depoortere, directeur RTC Oost-Vlaanderen 

Overzicht subsidies 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kevin De Coninck coördinator flankerend onderwijsbeleid
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kevin De Coninck coördinator flankerend onderwijsbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent