Provincie informeert over toekomstplannen De Boerekreek

Provinciaal domein De Boerekreek vormt al jaren een trekpleister voor scholen en groepen die er verblijven en de regio te ontdekken. De afgelopen jaren verrichte de Provincie Oost-Vlaanderen heel wat denk- en studiewerk over de toekomst van de site. Op een infomarkt op 9 maart stelde de Provincie de voorlopige resultaten voor aan het brede publiek.

Transitie van sportcentrum naar recreatiedomein

In 2018 begon de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) waarbij de Provincie domein De Boerekreek verder wilde uitbouwen als centrum voor water- en paardensport. De context wijzigde echter waardoor een uitbouw als sportcentrum niet langer wenselijk was.

Zo kreeg het domein meer en meer te kampen met een slechte waterkwaliteit van de kreek waardoor watersport vaak niet meer mogelijk was of is. Daarnaast verloren de provincies, in het kader van de staatshervorming, de bevoegdheden voor cultuur, jeugd, sport en welzijn. Als gevolg hiervan werd de opmaak van het PRUP stilgelegd. 

Een heroriëntering en transformatie van het domein drong zich op en in 2022 startte de Provincie het proces om te komen tot een nieuwe toekomstvisie en masterplan. Hierbij wordt onderzocht hoe De Boerekreek kan evolueren tot een recreatiedomein met een divers aanbod aan ontspanningsmogelijkheden, waar niet enkel groepen en scholen maar ook individuele bezoekers terecht kunnen. Welke activiteiten krijgen er een plaats? Welke niet? En hoe gaan we dit allemaal ruimtelijk organiseren op de site?

Tijdens dit traject gebeurt er heel wat onderzoek en overleg met een brede groep van betrokken actoren. Momenteel zit het masterplan in de laatste sprint naar de eindfase.

De Boerekreek als uitvalsbasis om de omgeving te ontdekken

“We hebben intussen een duidelijk idee over waar we met het domein naartoe willen. Zo zal het domein blijven inzetten op scholen, groepen en kampen maar zal het zich ook meer richten op de ‘ongeplande’ bezoeker. Denk aan gezinnen die in het weekend hier komen wandelen of fietsen en daarna een kop koffie kunnen drinken in de cafetaria.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke planning

De Provincie wil het domein uitbouwen als onthaalpoort voor de omgeving. Een plek die een uitvalsbasis vormt om de regio te verkennen. Te voet, met een fiets die je er zal kunnen huren of met je eigen paard. Het huidige recreatieve aanbod willen we ook versterken met een stevig luik natuureducatie en landschapsbeleving. Je zal hier heel wat informatie kunnen vinden over het landschap, de natuur, de verdronken dorpen, enz.   

Recreatieve watersport wordt voorlopig afgebouwd door de slechte waterkwaliteit, maar zal niet volledig worden geschrapt. Er blijven een aantal boten op het domein behouden die onmiddellijk inzetbaar zijn op momenten dat de waterkwaliteit het toelaat. Eens de waterkwaliteit weer structureel beter is, kan de waterrecreatie opnieuw een vast onderdeel van het programma worden.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent