Provincie informeert land- en tuinbouwers over toekomstmogelijkheden

Infomarkt op dinsdag 21 november

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert, in samenwerking met partners, op dinsdag 21 november in Sint-Gillis-Waas de infomarkt ‘Hoe zet jij in op de toekomst? Land- en tuinbouw in zijn vele facetten’.

"Steeds meer land- en tuinbouwers kiezen voor inkomens- en activiteitenverbreding op hun bedrijf. Ze verkopen bijvoorbeeld niet enkel rechtstreeks hoeveproducten, maar bieden ook vakanties aan op hun bedrijf. Of ze zetten in op energiebesparing en -productie. Dat zorgt voor een bijkomend inkomen of een onkostenbesparing op termijn. Inzetten op de toekomst betekent ook natuurinclusieve landbouw, het herdenken en verduurzamen van de manier waarop we eiwitten produceren en consumeren, nieuwe teelten introduceren, …"

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Welke inkomens- of activiteitenverbreding past het best bij jouw bedrijf? Is een andere teelt een optie? Of biedt vakantie in eigen land perspectieven? Erken je de nood aan verduurzaming op allerlei vlakken (energie, eiwitproductie, ecologie …), maar hoe doe je dat en wat met de kosten?

Land- en tuinbouwers kunnen zich laten inspireren over toekomstmogelijkheden door onder meer getuigenissen van collega’s uit Vlaanderen en Nederland die zich ontpopten tot multifunctioneel agrarisch ondernemer. De succesfactoren, maar ook de valkuilen komen aan bod.

Met specifieke vragen kan men terecht op de infostandenmarkt.

Praktisch

Locatie: Ijshoeve De Boey, Groenendijkstraat 11, 9170 Sint-Gillis-Waas

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig voor 12 november 2023.

Raadpleeg de website voor alle praktische informatie over het programma en inschrijven.

De infomarkt is een organisatie van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Landelijk Gilden en Grenspark Groot Saeftinghe.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent