Skip to Content

Provincie in cijfers, geïntegreerde aanpak en maatwerk van landbouwcijfers voor provincie en Oost-Vlaamse gemeenten

Via de online tool www.provincies.incijfers.be kan vanaf nu een overzichtelijk rapport met landbouwdata voor de Provincie of een Oost-Vlaamse gemeente gemaakt worden.

Landbouwdata in Provincies in cijfers

Sinds 2019 kunnen landbouwdata over verschillende jaren en voor verschillende gebiedsniveaus opgezocht en geraadpleegd worden in het platform Provincies in cijfers. De landbouwcijfers worden weergeven in overzichtelijk duidelijke tabellen, kaarten, grafieken en rapporten. Vanaf nu kan de bezoeker bijkomend een kant-en-klaar landbouwrapport raadplegen voor het gewenste gebied.

"Het voorzien van gebiedsgerichte rapporten maakt van provincies.incijfers.be een handig werkinstrument voor iedereen die sectorspecifieke communicatie met cijfers wil onderbouwen. Op zoek naar een landbouwrapport over je gemeente of een gekozen gebied? Je vindt het op www.provincies.incijfers.be."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Steunpunt data & analyse

Land- en tuinbouw in Oost-Vlaanderen, in cijfers

Oppervlakte landbouwgebruik

Volgens het rapport is er in de provincie Oost-Vlaanderen 184 289 ha met bestemming agrarisch gebied in 2020. Dit is 61,3% van de oppervlakte van Oost-Vlaanderen. Op basis van de gegevens over de landbouwgebruikspercelen registreert Oost-Vlaanderen 162 937 ha landbouwgebruik (2020). Dit is 54,2% in de Oost-Vlaamse oppervlakte.

De oppervlakte, bestemd voor landbouw, is dus groter dan het geregistreerd landbouwgebruik.

Aantal landbouwbedrijven

In 2019 werden er 6 033 land- en tuinbouwbedrijven geteld, waarvan 72% beroepsmatige bedrijven. Zoals in de andere provincies is een dalende trend in de landbouwbedrijven waarneembaar. Eerst sterk dalend, daarna afvlakkend vanaf 2017. In de periode 2001-2019 verminderde het aantal bedrijven met 41,2%.

Teelten - gewassen

Grasland-regulier is de meest voorkomende teeltgroep (60 120 ha) met een aandeel van 36,9 % in de Oost-Vlaamse oppervlakte landbouwgebruik, gevolgd door akkerbouwgroep maïs (silo- en korrelmaïs) met 49 593 ha (30,4%).

Beveren en Sint-Gillis-Waas zijn de gemeenten met de grootste oppervlakte aan peren ( 384 ha en 357 ha). Het aardappelareaal is sinds 2008 gestegen, een groei van 44% in de periode 2008-2020 tot 13 377ha. Sint-Laureins en Assenede verbouwen de meeste aardappelen (905 ha en 853ha).

Oost-Vlaanderen wordt getypeerd door de sierteelt en de boomkwekerij. Deze teelten clusteren zich ten oosten van Gent. De gemeenten Wetteren (341 303 ha) en Lochristi (300 265 ha) hebben de grootste oppervlakte sierteelt en boomkwekerij. In Oost-Vlaanderen wordt er 459 ha teelten in serres geregistreerd. Hiervan is 46% of 213 ha voor de Oost-Vlaamse sierteeltsector. Lochristi is ook de gemeente met de meeste sierteelt onder glas (108 ha).

Teelten - dieren

Oost-Vlaanderen telde in 2019 een gemiddelde bezetting van 316 480 runderen, 984 553 varkens en 5 949 879 kippen. In 10 jaar tijd (2009-2019) is er voor Oost-Vlaanderen een afname met 5,3% voor de runderen en met 3,6% voor de varkens. De kippen zijn in de gemiddelde bezetting gestegen met 31,6 %. Aalter huisvest gemiddeld de meeste dieren en dit zowel op vlak van runderen (18 318), varkens (145 820) en kippen (902 621).

Agrobusinesscomplex - bruto toegevoegde waarde

Provincie Oost-Vlaanderen realiseerde in 2018 een bruto toegevoegde waarde van 1,8 miljard EUR in het agrobusinesscomplex (ABC) en haalt daarmee een belangrijke tweede plaats (24%) na West-Vlaanderen (27%) in het Vlaamse ABC.

Beide provincies realiseren ongeveer een even groot belangrijk economisch aandeel in het Vlaamse ABC. De Oost-Vlaamse toegevoegde waarde van de sector voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten genereert hiervan 1,52 miljard en neemt de laatste jaren (2013-2018) met 20% toe.

Agrobusinesscomplex - omzet

Op vijf jaar tijd stijgt in Oost-Vlaanderen de totale omzet van het ABC met 18%. Deze stijging is vooral te wijten aan de groei van de omzet binnen de industriële sectoren, met name door de sector met vervaardiging van de voedingsmiddelen (omzet van 13,5 miljard EUR en loopt op kop in vergelijking met de andere provincies).

Het omzetcijfer van het Oost-Vlaams ABC komt neer op 17,3 miljard EUR (2017) of 29% van omzet ABC Vlaams Gewest.

Binnen het Oost-Vlaams ABC levert ook de sector met vervaardiging van voedingsmiddelen het grootste aandeel aan omzet en creëert de grootste toegevoegde waarde. Het economisch belang van de Oost-Vlaamse voedingsnijverheid neemt toe.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Steunpunt data & analyse
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Steunpunt data & analyse
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent