Skip to Content

Provincie huldigt vier verdienstelijke Oost-Vlamingen

Bij de start van het nieuwe jaar huldigde de deputatie opnieuw vier verdienstelijke Oost-Vlamingen of Oost-Vlaamse bedrijven.

"Met onze kernbevoegdheden in het achterhoofd, zijn we ook dit jaar als deputatie op zoek gegaan naar Oost-Vlamingen die zich in 2021 op een bijzondere manier onderscheidden en zo Oost-Vlaanderen op de kaart zetten in binnen- en buitenland. Vier sprongen er uit en we zijn dan ook fier om bij het begin van het nieuwe jaar deze verdienstelijke Oost-Vlamingen te mogen huldigen."

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

De vier verdienstelijke Oost-Vlamingen zijn (in willekeurige volgorde): 

  • Professor Kris Verheyen en professor Pascal Boeckx zetten zich al van bij de start van hun loopbaan in om de klimaatproblematiek te onderzoeken en aan te kaarten. In 2021 werden ze opgenomen op de gerenommeerde Reuters Hot List, een lijst van de invloedrijkste klimaatwetenschappers wereldwijd. Ze werken beiden aan de Gentse Universiteit.

  • Resortecs in Lievegem (Waarschoot) is een pionier op vlak van circulair textiel. Het bedrijf zet sterk in op internationalisering en past perfect binnen de economische speerpuntclusters 'circulaire economie' en 'innovatieve materialen' van de Provincie. De technologie van het oplosgaren van Resortecs is duidelijk in opmars. De uitvinding werd al meermaals bekroond. Zo won Resortecs eerder de Global Change Award van H&M en de European Social Innovation Competition. Resortecs haalde dit jaar bijna een miljoen EUR op voor de bouw van een demontage-oven.
  • Heirbaut Hoeveproducten uit Temse doet heel wat inspanningen om CO₂-neutraal te werken. Sinds de zomer van 2012 produceert het melkveebedrijf bedrijfseigen energie. Daarvoor gebruikt het verse koeienmest. De mest van de koeien wordt dagelijks overgepompt naar een aparte mestopslag, waarbij enkel het methaangas uit de mest gehaald wordt. Dat gas wordt dan net zoals in een aardgascentrale omgezet in elektriciteit. Op lange termijn wil het melkveebedrijf de emissies nog meer minimaliseren en bijkomende koolstofopslag in de landbouwbodems mogelijk maken.

  • Hoewel de Orthodoxe Kerk van Gent in oorsprong sterke Vlaamse wortels heeft, verbindt ze vandaag heel wat verschillende nationaliteiten. Niettemin vinden ook vandaag nog de vieringen steevast plaats in het Nederlands. Dat draagt enorm bij tot de integratie. Als Provincie vinden wij taal en integratie zeer belangrijk.

Net zoals vorig jaar vond de huldiging en de overhandiging van de trofee niet plaats tijdens een uitgebreide viering in de provincieraadzaal, maar in beperkte kring en coronaproof. Elke gedeputeerde bracht een bezoek aan een van de vier verdienstelijke Oost-Vlamingen.

Contacteer ons
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent