Skip to Content

Provincie huldigt vier verdienstelijke Oost-Vlamingen

Op maandag 11 januari huldigde de Provincie Oost-Vlaanderen vier verdienstelijke Oost-Vlamingen.

"Met onze kernbevoegdheden in het achterhoofd, zijn we ook dit jaar als deputatie op zoek gegaan naar Oost-Vlamingen die zich in 2020 op een bijzondere manier onderscheidden en zo Oost-Vlaanderen op de kaart zetten in binnen- en buitenland. Vier sprongen er uit en we zijn dan ook fier om bij het begin van het nieuwe jaar deze verdienstelijke Oost-Vlamingen te mogen huldigen."

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

Gehuldigden

Ontex Eeklo

Ontex Eeklo is het Oost-Vlaamse bedrijf dat het snelst gestart is met het op grote schaal produceren van gecertificeerde chirurgische mondmaskers. Op drie maanden tijd transformeerde het bedrijf van luier- en maandverbandfabrikant naar mondmaskerfabrikant.

Cargo Velo Gent

Onder het motto ‘alles op de velo’ verzorgt Cargo Velo leveringen in Gent en omgeving, Antwerpen en Brussel. Het bedrijf gaat niet mee in het opbod van andere spelers om steeds sneller te leveren, maar kiest resoluut voor ecologische en sociale maar óók economische duurzaamheid.

Fertikal Beveren

Het bedrijf werd dit jaar genomineerd voor de Leeuw van de Export. Het bedrijf verwerkt mestoverschotten op een energie-efficiënte manier. Deze worden vervolgens opnieuw ingezet in de vorm van organische meststoffen.

IJshoeve De Boey Sint-Gillis-Waas

Marc De Boey van IJshoeve De Boey in Sint-Gillis-Waas (Meerdonk) won de innovatieprijs van het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland. Hij kreeg de erkenning voor zijn ambitie om melk te produceren die beter verteerbaar is voor mensen met intolerantie voor melkeiwitten.

 

Contacteer ons
Kurt Moens eerste gedeputeerde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent