Skip to Content

Provincie huldigt 5 verdienstelijke Oost-Vlamingen

Op maandag 8 januari huldigde de Provincie Oost-Vlaanderen tijdens de nieuwjaarsontvangst van de provinciale overheden 5 verdienstelijke Oost-Vlamingen.

"Het is een traditie dat we op de nieuwjaarsontvangst de focus richten op verdienstelijke Oost-Vlamingen voor de manier waarop zij bijdragen tot de uitstraling van onze provincie en mee werk maken van ons goed imago", aldus eerste gedeputeerde Alexander Vercamer. "We zijn hen daar erkentelijk voor en bedanken hen graag met de huldemedaille van onze Provincie Oost-Vlaanderen."

Gehuldigden

Khalid Benhaddou, hoofdimam van de El Fath moskee Gent, voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, coördinator van het netwerk Islamexperten en auteur van het boek “Is dit nu de islam” – ontving de prijs voor de mensenrechten

Commissaris-generaal Catherine De Bolle, verkozen tot directeur bij Europol, de multinationale onderzoeksorganisatie en het samenwerkingsverband van alle politiediensten in de EU. Eerder kwam de Oost-Vlaamse in de media als allereerste vrouwelijke commissaris-generaal van de federale politie.

Peter Degadt, realiseerde de reorganisatie van het Universitair Ziekenhuis te Leuven, de fusie van 3 Gentse ziekenhuizen tot het AZ Sint-Lucas. Daarna werd hij directeur van Zorgnet Vlaanderen dat hij uiteindelijk fuseerde met Icuro. De koepel van vrije en officiële ziekenhuizen werden één belangenorganisatie.

Prof. dr. Anne De Paepe, eerste vrouwelijke rector van de Universiteit Gent, voleindigde haar mandaat in het feestjaar voor 200 jaar Universiteit Gent. Als genetica verrichtte ze baanbrekend onderzoek rond erfelijke bindweefselziekten.

Piet Noë, oftalmoloog. Werkte als netvlieschirurg in het Erasmus MC in Rotterdam en bouwt momenteel aan een nieuwe oogkliniek in Rwanda, het “Rwanda Charity Eye Hospital. Werd verkozen door de Artsenkrant als “specialist van het jaar”.

Contacteer ons
Alexander Vercamer eerste gedeputeerde
Bea Hageman communicatieambtenaar
Alexander Vercamer eerste gedeputeerde
Bea Hageman communicatieambtenaar
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent