Skip to Content

Provincie huldigt 4 verdienstelijke Oost-Vlamingen

Op maandag 6 januari huldigt de Provincie Oost-Vlaanderen tijdens de nieuwjaarsontvangst van de Oost-Vlaamse overheden 4 verdienstelijke Oost-Vlamingen.

"Met onze kernbevoegdheden in het achterhoofd, zijn we ook dit jaar als deputatie op zoek gegaan naar Oost-Vlamingen die zich in 2019 op een bijzondere manier onderscheidden en zo Oost-Vlaanderen op de kaart zetten in binnen- en buitenland. 4 sprongen er uit en we zijn dan ook fier om bij het begin van het nieuwe jaar deze verdienstelijke Oost-Vlamingen te mogen huldigen."

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

Gehuldigden

ArcelorMittal

Het bedrijf zet in op duurzame economie en deed in 2019 flink wat investeringen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. In september 2019 opende het bedrijf het grootste zonnepanelenpark van België; het project telt meer dan 27 000 zonnepanelen. De 5 800 werknemers krijgen de kans om mee te investeren in het project. Daarnaast zet het bedrijf met Torero en Steelanol, 2 nieuwe baanbrekende technologieën, in op innovaties die op grote schaal het verbranden van afval kunnen vermijden en die deze stromen omvormen tot hoogwaardige chemische producten. Deze waaier aan projecten linkt naar het provinciaal beleid inzake circulaire economie en innovatie. De Provincie Oost-Vlaanderen kiest resoluut voor een circulaire kringloopeconomie waarin hergebruik van goederen en materialen de norm is. We stimuleren en inspireren lokale besturen daartoe met infosessies, adviezen, studies en analyses.

Les Potagers de Thomas

Wat startte als een project voor zoon Thomas, die een licht mentale achterstand heeft, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf. Vader Joël en zoon Thomas brengen de moestuin terug naar de mensen op een gebruiksvriendelijke, innovatieve en duurzame manier. Daarvoor ontwikkelden ze tafelmoestuinen en moestuinbakken in padoek, op maat en hoogte van de klant. Vader Joël tekent de modellen en ondersteunt Thomas met de productie. Het project ontving afgelopen zomer het HIB (Handmade in Belgium)-label van UNIZO. Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen stimuleert het sociaal ondernemerschap en vervult een brugfunctie tussen reguliere en sociale-economieondernemingen.

Eurabo

Eurabo startte in 1997 op als schaverij van FSC-hout en is pionier in Oost-Vlaanderen op vlak van duurzame bouwmaterialen. Intussen is Eurabo uitgegroeid tot een groothandel in bio-ecologische bouw-, hout- en isolatiematerialen. Zij richten zich daarbij zowel op de vakman als op de consument. Alle materialen worden vooraf gescreend op hun ecologische en technische meerwaarde. Eurabo wil de stap naar een duurzame bouwwereld kracht bijzetten en is daartoe permanent betrokken bij verwante initiatieven en organisaties. De firma neemt initiatieven, zelf of met anderen: van informatie aan het onderwijs en studiedagen tot deelname aan ludieke of sportieve acties. De uitreiking past perfect bij het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. De Provincie legt de focus op 2040 om klimaatneutraal te zijn en zet daarvoor sterk in op de bouwsector. Oost-Vlaanderen heeft immers een renovatiegraad die nog lager ligt dan het Vlaams gemiddelde. Een inhaalbeweging is absoluut noodzakelijk in functie van de Vlaamse en provinciale klimaatdoelstellingen. We rollen, in samenwerking met lokale besturen, wijkrenovatieprojecten uit en zoeken actief naar instrumenten en partners om alle mogelijke drempels om renovatie-ingrepen uit te voeren, weg te werken. Duurzame bouwmaterialen passen in het plaatje om de totale ecologische voetafdruk van de bouwsector sterk te verkleinen.

Algemene bouwonderneming D’Eer

Algemene Ondernemingen D’Eer uit Sint-Niklaas heeft de Fier Bouwen-award gewonnen. De prijs werd in oktober 2019 uitgereikt bij de opening van BIS, het bouw- en inspiratiesalon in Flanders Expo in Gent. Dit voor een duurzaam woonproject voor bewoners die willen genieten van een groene omgeving vlak bij de stad Sint-Niklaas. Het project combineert een doordacht omgaan met energie, materiaalgebruik en de hoge comforteisen met een hedendaagse architectuur die een sterke uitstraling geeft aan de buurt. Het project past bij het woonbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. Daarbij maken we optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. In de eerste plaats focussen we op een optimalisatie van het bestaand woningpatrimonium en de bebouwde ruimte. Het verder aansnijden van woonreserve- en openruimtegebieden beperken we tot een absoluut minimum.

Contacteer ons
Kurt Moens eerste gedeputeerde
Bea Hageman communicatieambtenaar
Kurt Moens eerste gedeputeerde
Bea Hageman communicatieambtenaar
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent