Skip to Content

Provincie helpt Oost-Vlaamse scholen bij het vergroenen en ontharden van hun speelplaatsen

GO! MPI ’t Craeneveld in Oudenaarde opent klimaatgezonde speelplaats op 17 september

De eerste resultaten van het project Klimaatgezonde Speelplaatsen van de Provincie Oost-Vlaanderen en MOS (Milieuzorg op School) Oost-Vlaanderen worden zichtbaar. 

GO! MPI ’t Craeneveld in Oudenaarde, één van de 130 scholen die momenteel actief inzetten op een groene schoolomgeving, neemt op dinsdag 17 september 2019 haar nieuwe klimaatgezonde speelplaats in gebruik. Het is een groene en groeiende schooltuin geworden, die bovendien toegankelijk is voor personen met een handicap. 

Vergroening en ontharding van de klassieke speelplaats

Veel scholen én hun leerlingen willen graag af van hun saaie verharde speelplaats. De Provincie Oost-Vlaanderen helpt sinds 2017 scholen om stap voor stap de klassieke, betonnen speelplaats om te vormen tot een klimaatgezonde speelplaats. Het begeleidingstraject loopt twee jaar. De eerste resultaten worden nu zichtbaar: sinds begin dit schooljaar zijn een tiental groene speelplaatsen in gebruik in Oost-Vlaanderen. Bij 120 andere scholen is het vergroeningsproces volop aan de gang. Een 40-tal scholen toonden interesse, maar zijn nog niet concreet opgestart. Elke school werkt op eigen tempo en kan op ieder moment in het project instappen. Eenmaal de speelplaats in gebruik is, ontstaan heel wat nieuwe leerkansen.

Educatieve leerplek

De pedagogische verankering van het project in de school is cruciaal: een klimaatgezonde speelplaats is ook een lesomgeving en lesonderwerp. Niet alleen voor biologie, maar ook voor wiskunde, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en lichamelijke opvoeding kan je op zo’n gevarieerde speelplaats terecht.

Riet Gillis, gedeputeerde voor natuur en milieu

Een klimaatgezonde speelplaats biedt voor het kind zowel spel- als leerkansen. Bovendien helpen de leerlingen op hun school mee de klimaatverandering te temperen: het regenwater kan opnieuw in de bodem sijpelen, er komt plaats voor allerlei nuttige insecten, bomen zetten CO2 om en bestrijden erosie en hitte,… Dit zijn waardevolle inzichten en ervaringen die ze meenemen naar hun thuisomgeving en hun volwassen leven.

Leerlingen, school en omgeving werken samen

Het participatief project bestaat uit 20 stappen, met ruime aandacht voor gedragenheid zowel binnen als buiten de schoolmuren. Het klimaatgezond schoolteam bestaat uit leerlingen en leerkrachten, directie maar ook de ouders, buurtbewoners en andere partners zoals het lokaal bestuur. Samen steken ze de handen uit de mouwen om de nieuwe speel- en leerplek te realiseren, meteen ook een goede praktijkervaring in groepswerk en -overleg. MOS (Milieuzorg op School) Oost-Vlaanderen begeleidt het traject. MOS helpt scholen om te vormen naar milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgevingen.

Mentale en sociale voordelen van een groene speelplek

Behalve meer beweging op een avontuurlijke en natuurlijke speel- en leerplek, zijn er nog andere voordelen aan een gevarieerde klimaatgezonde speelplaats. Doordat elk kind een plekje vindt waar het tot rust kan komen of net heel actief of creatief kan zijn, stijgt het welbevinden en de mentale gezondheid en zakt mogelijk pestgedrag. Door de ouders en de buurt te betrekken bij het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud, verbreedt het sociaal weefsel rond de school. De klimaatgezonde speelplaats kan uitgroeien tot een groene ontmoetingsplek voor de hele buurt.

Praktisch     

De pers is welkom op de officiële opening van de groene speeltuin van GO! MPI ’t Craeneveld in aanwezigheid van gedeputeerde Riet Gillis.

Wanneer en waar: dinsdag 17 september 2019 om 14 uur in de Serpentestraat 63 in Oudenaarde-Eine

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Tom Gorré Klimaatgezonde Speelplaatsen Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Tom Gorré Klimaatgezonde Speelplaatsen Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent