Provincie gidst fietsers met uniforme signalisatie langs de Wase fietssnelwegen F41 en F412

Fietsers die een fietssnelweg dagelijks gebruiken, kennen de route vaak op hun duimpje. Voor meer sporadische gebruikers of fietsers die de fietssnelweg maar net ontdekt hebben, kan wat hulp bij het vinden van de juiste weg goed van pas komen. Ook de weg naar en de ligging van de fietssnelweg moet duidelijk zijn, zowel voor fietsers als potentiële toekomstige gebruikers. Met de uitrol van de routetaal voor fietssnelwegen F41 en F412 in het Waasland komt de Provincie Oost-Vlaanderen tegemoet aan de noden van de gebruikers van de fietssnelweg.

Bouwstenen van de routetaal

De ‘routetaal fietssnelwegen’ is op een coherente, visueel aantrekkelijke en duidelijke manier opgebouwd. De basis is het gekende blauwwitte F-logo van de fietssnelwegen. Op de fietssnelweg worden fietsers door middel van signalisatieborden en markeringen op de grond in de juiste richting gestuurd. Op kruisingen met Bovenlokale Functionele Fietsroutes tonen routeborden een overzicht van de afstand tot verschillende bestemmingen op de fietssnelweg. Herkenbare oprijborden leiden fietsers bovendien ook naar de fietssnelweg.

"Door duidelijke en herkenbare bewegwijzering en markeringen te voorzien, wil de Provincie enerzijds de fietssnelweg promoten en mensen verleiden de fietssnelweg uit te proberen. Anderzijds wil de Provincie ervoor zorgen dat de fietssnelweg gemakkelijk gebruikt kan worden en dat fietsers op weg naar het werk, de school of in hun vrije tijd vlot op hun bestemming geraken."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Samenwerking

Voor de uitrol van de routetaal op de F41 en F412 investeerde de Provincie Oost-Vlaanderen 96 321 EUR (incl. btw). Het bebordingsplan werd opgemaakt door de Provincie. De bebording en de markeringen werden geplaatst door de firma Trafiroad. De plaatsing van de borden en de markeringen gebeurde in nauwe samenwerking en overleg met de verschillende partners: de lokale besturen Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Stekene en Lokeren.

Fietssnelwegen in het Waasland

De F41 en F412 zijn respectievelijk de 4de en 5de Oost-Vlaamse fietssnelwegen voorzien van routetaal. Vorig jaar werd de bewegwijzering langs de F7 (Gent - Deinze - Kortrijk) afgerond. Daarvoor was de F45 (Gent - Oudenaarde - Kortrijk) aan de beurt. De F4 (Antwerpen - Gent) was de allereerste Oost-Vlaamse fietssnelweg die met bordjes en wegmarkeringen werd aangekleed. Ondertussen worden bebordingsplannen voorbereid voor de fietssnelweg in Ronse en de fietssnelwegen in Gent.

De fietssnelweg F41 (Zelzate - Beveren - Antwerpen) is volledig befietsbaar tussen Zelzate en Sint-Gillis-Waas (aansluiting F411), maar moet de komende jaren verder worden geoptimaliseerd op een aantal deeltrajecten. Daar is op dit moment enkel de essentiële signalisatie aangebracht (zoals in Moerbeke-centrum). De fietssnelweg F412 bestaat uit een vrijliggende fietsweg tussen Lokeren en Eksaarde. Met voorlopig nog een lokale omleiding tussen Eksaarde en Moerbeke langs het dubbelrichtingsfietspad van de Eksaardebaan.

De signalisatie op de F41 en F412 is herkenbaar aan het blauwe driehoekige F-logo in combinatie met het nummer van de fietssnelweg.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent