Skip to Content

Provincie gidst fietsers met uniforme signalisatie langs de fietssnelweg F7 (Gent – Deinze – Waregem)

De Provincie Oost-Vlaanderen bracht, in samenwerking met de verschillende gemeenten, uniforme bewegwijzering en markeringen aan over het 27 kilometer lange traject van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Waregem. Samen met de andere Provincies werd een uniek systeem van duidelijke en herkenbare bewegwijzering voor de fietssnelwegen uitgewerkt. Die ‘Routetaal voor fietssnelwegen’ werd nu ook uitgerold op de F7.

Fietsers die een fietssnelweg dagelijks gebruiken, kennen de route vaak op hun duimpje. Voor meer sporadische gebruikers of fietsers die de fietssnelweg maar net ontdekt hebben, kan wat hulp bij het vinden van de juiste weg goed van pas komen. Ook de weg naar en de ligging van de fietssnelweg moet duidelijk zijn, zowel voor fietsers als potentiële toekomstige gebruikers. Met de uitrol van de routetaal voor fietssnelwegen op de F7 komt de Provincie Oost-Vlaanderen tegemoet aan de noden van de (toekomstige) gebruikers van de fietssnelweg.  

Bouwstenen van de routetaal

Deze ‘routetaal fietssnelwegen’ is op een coherente, visueel aantrekkelijke en duidelijke manier opgebouwd. De basis is het gekende blauwwitte F-logo: het logo voor fietssnelwegen. Op de fietssnelweg worden fietsers met signalisatieborden en markeringen op de grond in de juiste richting gestuurd. Op kruisingen met Bovenlokale Functionele Fietsroutes tonen routeborden een overzicht van de afstand tot verschillende bestemmingen op de fietssnelweg. Herkenbare oprijborden leiden fietsers bovendien ook naar de fietssnelweg.

"Door duidelijke en herkenbare bewegwijzering en markeringen te voorzien, wil de Provincie enerzijds de fietssnelweg promoten en mensen verleiden de fietssnelweg uit te proberen. Anderzijds wil de Provincie ervoor zorgen dat de fietssnelweg zelf gemakkelijk gebruikt kan worden en dat fietsers op weg naar werk, school of vrije tijd vlot op hun bestemming geraken."

gedeputeerde Riet Gills, bevoegd voor Mobiliteit

Samenwerking

De ‘Routetaal Fietssnelwegen’ voor de F7 tussen Gent en Waregem-station is vandaag volledig uitgerold. Een deel (Gent-De Pinte) stond er eerder al maar kreeg een update. Voor de uitrol van de routetaal op de F7 investeerde de Provincie Oost-Vlaanderen 97 891,52 EUR (incl BTW). Het bebordingsplan werd opgemaakt door Provincie Oost-Vlaanderen. De bebording en de markeringen werden geplaatst door de firma Trafiroad.

De plaatsing van de borden en markeringen gebeurde in nauwe samenwerking en overleg met de verschillende partners: de steden en gemeenten Gent, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Deinze, Zulte en Waregem en de wegbeheerder AWV.

Mijlpalen

Fietssnelweg F7 loopt van Gent tot Kortrijk. De fietssnelweg volgt grotendeels het tracé van de spoorlijn en vormt daardoor ook een snelle, eenvoudige, comfortabele en veilige route naar de verschillende stations op de lijn.

De laatste jaren werd de F7 stelselmatig verder uitgebouwd. Heel recent nog, bij het begin van de zomervakantie werd met de opening van de Jacques Roggebrug in Deinze een belangrijke missing link weggewerkt. Met de uitrol van de routetaal fietssnelwegen wordt een nieuwe stap gezet, maar het werk is nog niet af. Van de 27 kilometer tussen Gent en Waregem is 80 % of zo’n 21,5 kilometer volledig gerealiseerd. De voorbereidingen voor het wegwerken van de resterende missing links (in Deinze en Zulte) zijn volop bezig. Als alles volgens plan verloopt, kan de schop de komende drie jaar ook effectief in de grond op die verschillende locaties.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent