Skip to Content

Provincie geeft vzw Homaar tijdelijk onderdak in provinciaal domein Den Blakken

De deputatie heeft beslist om de vzw Homaar tijdelijk onderdak te bieden in de villa van het provinciaal domein Den Blakken in Wetteren.

De Wetterse vzw Homaar zet zich in voor psychisch kwetsbare jongeren tussen 15 en 23 jaar. Zij werd recent zwaar getroffen door de brand in de historische schutterstoren van Wetteren die oversloeg op het pand dat zij zelf betrekken in de gemeente.

Door de uit te voeren herstellingswerken moest de organisatie op zoek naar een nieuw onderkomen voor minimaal zes maanden. Deze nieuwe huisvesting is dus gevonden in provinciaal domein Den Blakken waar de villa sinds het faillissement van de vorige uitbater leeg staat.

De Provincie Oost-Vlaanderen is momenteel gestart met de voorbereiding van een nieuwe concessie voor het restaurant en de villa in het domein. In afwachting dat deze wordt uitgeschreven, zullen een aantal herstellingswerken worden uitgevoerd. Deze werken zullen ten vroegste in het late voorjaar 2021 kunnen uitgevoerd worden, waardoor een nieuwe concessie haalbaar blijkt in de tweede helft van 2021.

"Een oplossing dus voor de mensen van vzw Homaar, die zelf dus ook een aantal maanden nodig zullen hebben om hun eigen huis te renoveren na de zware brand." 

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Vzw Homaar is verheugd met deze tijdelijke huisvesting. 

“Voor ons is het uiteraard een fantastische oplossing dat we op het provinciaal domein terecht kunnen na de brand in ons 'roze huis' in Wetteren. Het wordt steeds duidelijker hoe ernstig de coronacrisis kwetsbare jongeren al geraakt heeft. We krijgen in ‘Den Blakken’ veel extra ruimte voor de atelierwerking en ook het rustgevende groen in het domein zal onze jongeren zeker en vast goed doen,”

Nathalie Braeckman, klinisch psychologe van vzw Homaar

Naast de herstellingswerken aan het restaurant en de villa, werkt de Provincie ook aan een masterplan voor Den Blakken en dit samen met een aantal stakeholders uit de sector. De Provincie wil een mooi, attractief maar ook onderhoudsarm concept voor de hele tuin uittekenen. Het concept beoogt een permanente tuin met majestueuze beplanting waarin een tiental kleinere thematuintjes verborgen liggen.

"Deze kleinere tuintjes (40m²-80m²) moeten toelaten om de vele mogelijkheden van groen in particuliere tuinen te demonstreren met gebruik van de grote diversiteit van planten die in Oost-Vlaanderen geteeld worden."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland.

 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent