Provincie geeft tot 20 000 EUR subsidies aan energieambassadeurs

Oproep naar gemeenten, scholen, organisaties, bedrijven en buurtgroepen

Donderdag 8 maart 2018 — Gemeenten, scholen, organisaties, bedrijven en buurtgroepen met een concreet project dat bijdraagt tot de energietransitie in Oost-Vlaanderen met als doel de CO2-uitstoot te verminderen, kunnen een subsidie aanvragen als energieambassadeur, uiterlijk tegen 1 april 2018. Dit subsidiereglement kadert in de ambitie van de Provincie Oost-Vlaanderen om klimaatgezond te worden tegen 2050. Het sluit aan bij de uitdaging uit het provinciaal klimaatactieplan om tegen 2020 de duurzame transitie naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen te versnellen.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Energie: “Vorig jaar kregen 14 verschillende projecten een subsidie. De variatie aan projecten is zeer groot. Er zijn projecten die focussen op energiebesparing in scholen, een netwerk uitbouwen tussen klimaatpioniers, ondersteunen van verenigingen bij energiemonitoring en reductiemaatregelen of de aankoop van een elektrische wagen om hulpbehoevende mensen uit de thuiszorg op hun bestemming te brengen. Heb je zelf een concreet idee, twijfel dan niet om een dossier in te dienen.”

Wens je een project in te dienen? Neem dan contact op met de dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling. Zij geven graag feedback op jouw voorstel! Ga naar de website voor meer informatie: www.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs. Hier vind je het volledige reglement en het aanvraagformulier terug.