Provincie geeft tot 20 000 EUR subsidies aan energieambassadeurs

Gemeenten, scholen, organisaties, bedrijven en buurtgroepen met een concreet project dat bijdraagt tot de energietransitie in Oost-Vlaanderen om de CO2-uitstoot te verminderen, kunnen een subsidie aanvragen als energieambassadeur.

Dit subsidiereglement kadert in de ambitie van de Provincie Oost-Vlaanderen om klimaatgezond te worden tegen 2050. Het sluit aan bij de uitdaging uit het provinciaal klimaatactieplan om tegen 2020 de duurzame transitie naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen te versnellen. De focus ligt hierbij op één van de vijf speerpunten: ‘groene energie, van eigen bodem’. Het doel is om lange termijn zelfvoorzienend te worden op vlak van energie.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Energie

 

Wie een project wil indienen, kan voor feedback vooraf contact opnemen met de dienst Milieubeleidsplanning, -Ondersteuning en Natuurontwikkeling. Meer informatie, het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor Energie, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde voor Energie, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent