Provincie geeft tot 20 000 EUR subsidies aan energieambassadeurs

Donderdag 6 juli 2017 — Gemeenten, scholen, organisaties, bedrijven en buurtgroepen met een concreet project dat bijdraagt tot de energietransitie in Oost-Vlaanderen om de CO2-uitstoot te verminderen, kunnen een subsidie aanvragen als energieambassadeur.

Dit subsidiereglement kadert in de ambitie van de Provincie Oost-Vlaanderen om klimaatgezond te worden tegen 2050. Het sluit aan bij de uitdaging uit het provinciaal klimaatactieplan om tegen 2020 de duurzame transitie naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen te versnellen. De focus ligt hierbij op één van de vijf speerpunten: ‘groene energie, van eigen bodem’. Het doel is om lange termijn zelfvoorzienend te worden op vlak van energie.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Energie

 

Wie een project wil indienen, kan voor feedback vooraf contact opnemen met de dienst Milieubeleidsplanning, -Ondersteuning en Natuurontwikkeling. Meer informatie, het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs