Provincie geeft toelage voor het plaatsen van 80 naambordjes langs trage wegen in Lovendegem

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft een toelage aan de gemeente Lovendegem voor het plaatsen van naambordjes langs trage wegen. 

De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het tragenwegennetwerk. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het plaatsen van signalisatie die het tragewegentraject voor de gebruiker kenbaar maakt. 

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit

De gemeente Lovendegem wil 80 naambordjes plaatsen langs trage wegen.

De Oost-Vlaamse deputatie verleende een vaste belofte van toelage van 1 367,92 EUR als tussenkomst voor het plaatsen van deze bordjes en wegwijzers. 

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent