Provincie geeft toelage voor het heraanleggen van trage wegen in Lovendegem, Brakel, Maarkedal en Melle en voor het plaatsen van naambordjes in Nevele

Donderdag 9 november 2017 — De Provincie Oost-Vlaanderen geeft een toelage aan de gemeenten Lovendegem, Brakel, Maarkedal en Melle voor het heraanleggen van trage wegen. De gemeente Nevele krijgt een toelage voor het plaatsten van naambordjes langs trage wegen in de gemeente.

De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het tragenwegennetwerk. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het plaatsen van signalisatie die het tragewegentraject voor de gebruiker kenbaar maakt. 

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit

 

Toelage voor het heraanleggen van drie trage wegen in Lovendegem

De gemeente Lovendegem wil drie trage wegen heraanleggen: Welvaertswegel (VW60), Rabotwegel (VW47) en Poelslag (BW59). Na deze werken zullen deze wegen beter toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers.

Deze wegen maken deel uit van het tragewegennetwerk Lovendegem.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 12 174,54 EUR als tussenkomst voor het herinrichten van deze wegen.

 

Toelage voor het heraanleggen van een trage weg in Brakel (Zegelsem)

De gemeente Brakel wil de trage weg Burreken (BW48) heraanleggen in de deelgemeente Zegelsem.

Deze weg maakt deel uit van het tragewegennetwerk Maarkedal en Brakel.

De  Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 8 998 EUR  als tussenkomst in het herinrichten van deze weg 

 

Toelage voor het plaatsen van naambordjes in Nevele

De gemeente Nevele wil naambordjes plaatsen over het voledige grondgebied van de gemeente.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 2 110,82 EUR als tussenkomst in de kosten voor het plaatsen van naambordjes

 

Toelage voor het heraanleggen van een trage weg in Maarkedal (Etikhove)

De gemeente Maarkedal wil de trage weg Hollebeekpad (VW81) in Etikhove heraanleggen.

Deze weg maakt deel uit van het tragewegennetwerk Etikhove en heeft veel potenieel om intensief gebruikt te worden door fietsende scholieren; de weg heeft recreatief eveneens een belangrijke waarde.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 20 000 EUR als tussenkomst in het heraanleggen van deze weg.

 

Toelage voor het heraanleggen van een trage weg in Melle

De gemeente Melle wil de Schauwegemwegel heraanleggen.

Deze weg maakt deel uit van het tragewegennetwerk Melle.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 5 614,61 EUR als tussenkomst in het herwaarderen van Schauwegemwegel.

Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit at Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen