Provincie geeft toelage voor het heraanleggen van trage wegen in Erpe-Mere en voor het plaatsen van naambordjes in Sint-Laureins

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft een toelage aan de gemeente Erpe-Mere voor het heraanleggen van trage wegen. De gemeente Sint-Laureins krijgt een toelage voor het plaatsten van naambordjes langs trage wegen in de gemeente.

De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het tragenwegennetwerk. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het plaatsen van signalisatie die het tragewegentraject voor de gebruiker kenbaar maakt. 

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit

 

Toelage voor het heraanleggen van trage wegen in Erpe-Mere

De gemeente Erpe-Mere wil voetweg 101, die de verbinding vormt tussen de Ratmolenstraat en de Kosterweg herinrichten, evenals buurtweg 67 die de verbinding vormt tussen de Kosterweg en het ontmoetingscentrum in de deelgemeente Aaigem.

Deze wegen maken deel uit van het tragewegennetwerk Erpe-Mere.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 11 089,61 EUR als tussenkomst in het natuurtechnisch inrichten van deze trage wegen.

Toelage voor het plaatsen van naambordjes in Sint-Laureins

 

De gemeente Sint-Laureins wil 21 naambordjes plaatsen langs trage wegen.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 364,15 EUR, voor het plaatsen van deze naambordjes.

 

 

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent