Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft toegankelijkheidsinfo bij publieksevenementen in 'UiT in Vlaanderen'

De Provincie Oost-Vlaanderen voegt vanaf nu toegankelijkheidsinformatie toe aan haar evenementen voor het grote publiek die op de website 'UiT in Vlaanderen' worden opgenomen. Mensen met een beperking weten zo op voorhand of een evenement van de Provincie Oost-Vlaanderen toegankelijk voor hen is of niet. 

De Provincie Oost-Vlaanderen is – na stad Oostende – de tweede partner die in de UiTdatabank toegankelijkheidsinformatie kan toevoegen aan haar evenementen.

"Met dit initiatief speelt ons bestuur een pioniersrol. We hopen dan ook dat we hiermee andere provincie- en gemeentebesturen stimuleren om ons voorbeeld te volgen. Want weten of je kan deelnemen aan een activiteit is niet enkel praktisch, maar voor velen ook noodzakelijk."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Toegankelijkheid

Voor het toevoegen van de toegankelijkheidsinfo werkt de Provincie samen met publiq en Inter-Toegankelijk Vlaanderen. Samen met Inter voorziet publiq de UiT in Vlaanderen-kalender al jaren van informatie over de toegankelijkheid van evenementen. Zo voegen ze informatie toe over bijvoorbeeld parking dichtbij, een rolstoeltoegankelijk onthaal, assistentie, toegankelijk sanitair, aangepaste fietsen, prikkelarm aanbod voor mensen met autisme, ringleiding, audiodescriptie of tolken Vlaamse Gebarentaal. 

"Samen met vele partners verbindt publiq mensen met activiteiten en met elkaar. Hierbij is toegankelijkheid een onmisbare schakel. De voortrekkersrol die de Provincie Oost-Vlaanderen opneemt is een grote stap naar een toegankelijk Vlaanderen."

Bart Temmerman, algemeen directeur van publiq vzw

De medewerkers van de provinciale recreatiedomeinen, erfgoedsites en educatieve centra kregen een opleiding van Inter. Zo beschikken ze over de kennis om de juiste info over toegankelijkheidsvoorzieningen toe te voegen aan de activiteiten.

"In onze opleiding bieden we houvast om gebruikers goed te informeren over het aanbod op vlak van toegankelijkheid. Dit is één van de basisvoorwaarden om het label Events van Inter te behalen. En zo heeft #IedereenOveral de kans om mee te doen."

Wendy Metten, algemeen directeur van Inter

De Provincie werkt al jaren aan het toegankelijker maken van de infrastructuur en het aanbod voor mensen met een beperking. Ook in de toekomst blijft de Provincie Oost-Vlaanderen inzetten op toegankelijkheid.

"De combinatie van op voorhand goed geïnformeerd zijn en een attente organisator, maakt de ervaring voor ons zoveel beter en leuker."

Katlijn Hofman, gebruiker

Een overzicht van alle provinciale evenementen met toegankelijkheidsinfo is te vinden in de UiTdatabank via POV + voorzieningen of op de drempelvrije pagina van de Provincie: www.oost-vlaanderen.be/drempelvrij

 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Toegankelijkheid
David Talloen dienst Strategie en Organisatiebeheersing
Jeroen Verraest Publiq vzw
Wendy Metten Inter-Toegankelijk Vlaanderen
Kurt Moens gedeputeerde voor Toegankelijkheid
David Talloen dienst Strategie en Organisatiebeheersing
Jeroen Verraest Publiq vzw
Wendy Metten Inter-Toegankelijk Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent