Skip to Content

Provincie geeft subsidies aan de impactgedreven (her)starter

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een nieuwe subsidie en ondersteunt daarmee (her)starters die op een bijzondere wijze bijdragen tot een duurzame en sociale samenleving.

Sociaal ondernemerschap in Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen erkent het belang van startend ondernemerschap als motor voor duurzame groei en innovatie. Impactgedreven sociale ondernemers die op een creatieve en innovatieve manier ondernemen, krijgen bijzondere aandacht. Ze kunnen tot 4 000 EUR subsidie ontvangen voor opleiding, advies en begeleiding, of investeringskosten.

"Met dit nieuwe reglement willen we starters, maar ook herstarters, ondersteunen die een positieve impact realiseren voor onze samenleving. We voorzien het nodige startgeld voor impactgedreven ondernemers die volop inzetten op tal van uitdagingen zoals klimaatverandering, voedsel- en energietransitie, circulaire economie of sociale tewerkstelling."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

De uiterlijke indiendatum voor de subsidieaanvraag is 22 oktober 2021. De aanvraagprocedure verloopt enkel digitaal via [email protected]Meer informatie, het reglement en het aanvraagformulier vind je op de website.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Barbara Dubaere team Economie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Barbara Dubaere team Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent