Skip to Content

Provincie geeft standbeeld Cyriel Dellanoit in langdurige bruikleen aan stad Geraardsbergen

Op 26 november besliste de Raad van Bestuur van het Provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen, op vraag van gedeputeerde Annemie Charlier, om het standbeeld van Cyriel Dellanoit in langdurige bruikleen te geven aan de stad Geraardsbergen.

 

Cyriel Dellanoit was een Geraardsbergenaar die in 1948 wereldkampioen boksen werd op de Heizel tegen Marcel Cerdan. Het standbeeld werd gemaakt door Jean-Pierre Coopman, een andere bokser. Het beeld is een natuurgetrouwe weergave van Cyriel Dellanoit.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor recreatiedomeinen:

"Het beeld stond sinds 23 mei 1998 op ons Provinciaal domein in Geraardsbergen. Door het verplaatsen van de hoofdtoegang van het domein stond het beeld de laatste jaren een beetje verloren. Het verdient echter een prominente plaats in Geraardsbergen. Daarom overtuigde ik de Raad van Bestuur om het beeld in bruikleen te geven aan de Stad Geraardsbergen." 

 

De stad Geraardsbergen was al lang vragende partij om het beeld een prominente plaats te geven in de stad.

De stad gaat nu op zoek naar een geschikte locatie voor het beeld. 

Burgemeester Guido De Padt is een blij man: “We hebben lang voor de “verhuis” moeten vechten. Ik ben dan ook uiterst tevreden dat eindelijk tegemoet gekomen wordt aan een levensdroom van de familie Delannoit, Stefan op kop.”

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Liesbeth Cock Provinciaal domein De Gavers
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Liesbeth Cock Provinciaal domein De Gavers
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent