Skip to Content

Provincie geeft noodhulp aan partnerregio’s in Ecuador, Rwanda en de Filipijnen

Om de gevolgen van de coronacrisis voor de meest kwetsbaren te beperken, geeft de Provincie Oost-Vlaanderen 43 000 EUR extra aan haar partnerregio’s. Dit komt bovenop de eerder toegekende noodhulp van 30 000 EUR. In totaal maakte de Provincie Oost-Vlaanderen tijdens de pandemie 73 000 EUR aan middelen vrij voor noodhulp.

“Nog meer dan anders is het belangrijk om in tijden van corona solidair te zijn met onze partnerregio’s. Daarom verstrekken we extra financiële hulp aan zij die deze het meest nodig hebben. Beschermingsmateriaal of voedselpakketten maken voor velen een wereld van verschil.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

Positieve impact extra financiële steun

In Esmeraldas, Ecuador, heeft de coronacrisis een heel grote impact op de lokale bevolking. Er is zo goed als geen sociaal vangnet, wat de vraag naar hulp alleen maar groter maakt. De extra middelen van de Provincie worden vooral gebruikt voor beschermend materiaal, ontsmettingsmiddelen en de levering van voedselrantsoenen.

Ook de Rwandese Province du Sud ondervindt de gevolgen van de coronacrisis. Vele families hebben het door de crisis moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en vooral meisjes zijn daar de dupe van. De extra noodhulp wordt dan ook gebruikt voor de aankoop van schoolmateriaal, uniformen en hygiënische middelen voor de meest hulpbehoevenden. Daarnaast verdeelt men voedselpakketten en investeert men in medisch materiaal.

In de Filipijnse Cordillera-regio is de noodhulp hard nodig omwille van de heel strenge lockdown ter plaatse. De financiële steun van de Provincie gaat onder andere naar het project 'cash for work' waarbij 100 stadsarmen een inkomen en beschermingsmateriaal krijgen in ruil voor geleverde arbeid. Daarnaast investeert de Provincie ook in een productie-eenheid voor pompoennoedels voor boerinnen uit de plaatselijke gemeenschap. Omwille van de beperkingen ten gevolge van COVID-19 kunnen deze vrouwen niet langer seizoensarbeid verrichten.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte beleidsmedewerker Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte beleidsmedewerker Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent