Skip to Content

Provincie geeft het startschot voor de impactweek in de nieuwe productiehal van MAAAT (Aalst)

tot en met vrijdag 3 juni 2022

Tijdens het netwerkevent ‘Van afval naar grondstof’ op maandagavond 30 mei 2022 werd - in aanwezigheid van meer dan 150 ondernemers en geïnteresseerden - de aftrap gegeven voor de Oost-Vlaamse Impactweek.

De eerste editie van de Impactweek staat in het teken van circulair en sociaal ondernemerschap en de synergie tussen beide.
 

Van maandag 30 mei tot en met vrijdag 3 juni tonen sociale en circulaire ondernemers hoe zij volop gaan voor positieve verandering en op welke manier zij aan de slag gaan met circulaire en sociale economie.

Tijdens de week komen heel wat goede praktijken aan bod. Het is de uitgelezen week voor impactondernemers om elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren. Ondernemers en organisaties worden geïnspireerd om volop in te zetten op een duurzame transitie.

"Provincie Oost-Vlaanderen neemt een voortrekkersrol op rond sociaal-circulaire economie en wil die de komende jaren nog verstevigen. De kruisbestuiving tussen circulaire en sociale economie biedt immers tal van kansen voor bedrijven in Oost-Vlaanderen. Dat onze provincie meer en meer de speeltuin wordt voor duurzaam ondernemerschap getuigen de zeer diverse activiteiten en goede praktijken die tijdens de Impactweek op het programma staan."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie


Programma

Een uitgebreid programma aan lezingen, workshops, co-creatie werktafels, webinars en goede praktijken die circulaire en sociale ondernemers en diverse organisaties in petto hebben, is terug te vinden op www.impactweek.be.

 

"MAAAT ondersteunt bedrijven in hun ecologische missie; gisteren, vandaag en morgen. We voeren niet enkel handelingen voor hen uit, maar zijn een actieve partner: mee nadenken over procesoptimalisatie, meezoeken naar financieringsmogelijkheden en
mede-ambassadeur zijn van circulaire projecten... Het hoort er voor ons allemaal bij. Door te inspireren zetten we mee de duurzame transitie in gang."

Johan Delauw, Algemeen Directeur van maatwerkbedrijf MAAAT

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke beleidsmedewerker Economie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke beleidsmedewerker Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent