Stedenbouwkundige aanvragen windturbines in Eeklo, Maldegem en Kaprijke

Provincie geeft gunstig advies maar is bezorgd over realisatie rechtstreekse participatie

De Provincie geeft een gunstig advies voor de 20 stedenbouwkundige aanvragen van windturbines in Eeklo, Maldegem en Kaprijke. Ze uit echter haar bezorgdheid over de concrete realisatie van de rechtstreekse participatie van een aantal aanvragers. 

Vergunningsaanvragen in het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke

Engie Electrabel, Elicio, Windkracht Vlaanderen – EDF Luminus en Ecopower hebben op aansturen van de Provincie Oost-Vlaanderen de handen in elkaar geslagen. Gezamenlijk hebben ze hun windprojecten in de concentratiezone van Eeklo-Maldegem-Kaprijke op elkaar afgestemd en de cumulatieve milieu-impact onderzocht. Zij dienden begin 2017 de nodige vergunningen in voor de 20 windturbines in het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke. Bij de start van het openbaar onderzoek - dat liep van midden januari tot midden februari - organiseerden de projectontwikkelaars, samen met Maldegem, Eeklo, Kaprijke en de Provincie Oost-Vlaanderen drie infomarkten. Iedereen kon er terecht met vragen over waar de turbines precies aangevraagd zijn, wat dat betekent naar geluid en slagschaduw, hoe het landschap er zal uitzien, ….

Provinciaal advies op de stedenbouwkundige vergunningen

De stedenbouwkundige vergunningen van de 20 windturbines werden – conform de procedures – ingediend bij Vlaanderen. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft haar advies aan Vlaanderen overgemaakt.

De Provincie bekeek niet enkel de stedenbouwkundige aspecten. Ze evalueerde ook in hoeverre de verschillende projectontwikkelaars nu al voldoen aan het draagvlakmodel dat de Provincie in Eeklo-Maldegem-Kaprijke voorop stelde: bijdrage aan een omgevingsfonds en toepassing van 20% rechtstreekse participatie voor de lokale gemeenschap in de windturbineprojecten.

Met het omgevingsfonds kunnen de omwonenden aan de slag om hun eigen omgeving aantrekkelijker te maken – zij bepalen hoe dat precies moet gebeuren. De rechtstreekse participatie moet er voor zorgen dat de omwonenden deel uitmaken van de windturbines zoals de windturbines van hun omgeving, dat zij mee kunnen genieten van de groene stroom. De rechtstreekse participatie in de windturbines moet zorgen voor middelen die zeer lokaal verder ingezet worden: om nog meer hernieuwbare energie op te wekken en energie te besparen. Goed aangepakt zal het zorgen voor een sneeuwbaleffect in de lokale energietransitie.

 

Gedeputeerde Versnick: “Wij zijn zeer verheugd dat de vijf projectontwikkelaars hebben toegezegd om bijdragen te leveren aan het lokale omgevingsfonds. Over de toepassing van de 20% rechtstreekse participatie hebben we bij een aantal aanvragen toch enige bezorgdheid. Er is nog werk aan de winkel vóór de bouw van de turbines. Maar uiteraard bieden wij alle ondersteuning die nodig is

 

Meer informatie?

Het ‘Provinciaal beleidskader voor windturbines – addendum PRS (2009)’ is te raadplegen op www.oost-vlaanderen.be.

Contacteer ons
Geert Versnick Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Mark Cromheecke dienst Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Mark Cromheecke dienst Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent