Skip to Content

Provincie geeft 91 400 EUR aan projecten die innovatie en professionalisering bevorderen door samenwerking tussen sociale en reguliere economie ondernemingen

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft 91 400 EUR aan vijf projecten die innovatie en professionalisering bevorderen door samenwerking tussen sociale en reguliere economie ondernemingen. 

Volgende projecten kregen een subsidie en worden in de loop van 2019 uitgevoerd:

  • Installatie pneumatische arm
  • Samenwerking Aarova-Pastati
  • Samen voor een duurzame en inclusieve dienstverlening
  • Schuifmeubel Sociaal Gemaakt
  • Be-Visible

In 2019 wordt een nieuwe oproep gelanceerd voor projecten 2020.

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor economie: “Belangrijk is dat per project minstens één regulier bedrijf en één bedrijf uit de sociale economie de handen in elkaar slaan en samen een hefboom creëren in ondernemerschap. Hiermee willen we sociaal ondernemerschap een duwtje in de rug geven. De lopende projecten zijn hiervan het voorbeeld”.

Installatie pneumatische arm

Projectindiener: Ryhove vzw i.s.m. brouwerij Huyghe (Gent-Melle)
Subsidiebedrag: 20 000 EUR

Een nieuwe pneumatische arm met een snelle, soepele en ergonomische bediening wordt bij brouwerij Huyghe geïnstalleerd. Deze gedeeltelijke automatisatie zorgt ervoor dat de capaciteit met 50% kan verhoogd worden. De doelgroepmedewerkers van vzw Ryhove kunnen op die manier van zuiver manueel werk doorgroeien naar machine-operator en kunnen met zekerheid voor een lange tijd aan het werk blijven.

Samenwerking Aarova-Pastati

Projectindiener: Aarova vzw i.s.m. Piemonte Puro (Oudenaarde - Gent)
Subsidiebedrag: 20 000 EUR

Aarova, die -in opdracht van Piemonte Puro (merknaam Pastati)- verse artisanale pasta maakt, neemt het volledige productieapparaat over en investeert bijkomend in een nieuwe pastamachine.

De nieuwe machine laat toe de druk weg te nemen van de werknemers (ieder op zijn tempo), flexibeler te plannen en minder afhankelijk te zijn van een technisch probleem. Deze doorgedreven specialisering (vaardigheden) en organisatie (professionalisering) bewerkstelligt een meer duurzame samenwerking en groei.

Samen voor een duurzame en inclusieve dienstverlening!

Projectindiener: Groep Intro vzw i.s.m. Bizbike (Oost-Vlaanderen - Deinze, Zottegem)
Subsidiebedrag: 20 000 EUR

Bizbike, een bedrijf dat elektrische fietsen levert aan bedrijven en onderhoud en herstel van fietsen voorziet, organiseert met Groep Intro twee servicepunten in Deinze en Zottegem. Groep Intro medewerkers zorgen mee voor de promo, het onderhoud en reparatie van (elektrische) fietsen. Zo krijgen klanten extra servicepunten dicht bij huis of hun bedrijf en ontwikkelen de doelgroepmedewerkers extra soft skills en ondernemersvaardigheden.

Schuifmeubel Sociaal Gemaakt

Projectindiener: Labeur vzw i.s.m. Gram Design (Gent-Destelbergen)
Subsidiebedrag: 20 000 EUR

Recup Design, de houtafdeling van de sociale werkplaats vzw Labeur, ontwikkelt en produceert een aanbod van 'schuifmeubelen', meubelen die niet gevezen maar in elkaar geschoven worden.
Het project zet in op een meer marktvaardig handelen van de houtafdeling en het ontwikkelen van activiteiten die aangepast zijn aan het huidig profiel van de doelgroepmedewerkers. De reguliere partner GramDesign, de meubelontwerpstudio van ondernemer Lam Moreels, coacht en begeleidt deze productontwikkeling vanuit de kennis en ervaring binnen de eigen werking.

Be-Visble

Projectindiener : B-Visible in samenwerking met Compaan-Job&Co vzw (Aalter - Oost-Vlaanderen)
Subsidiebedrag : 11 400 EUR

B-Visible dat tal van klussen in de bouwsector uitvoert, investeert in opleiding, begeleiding en coaching van personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Techniekers en vakmensen kunnen ingezet worden op gespecialiseerde opdrachten en meer complexe opdrachten. Bijkomende tewerkstelling wordt gerealiseerd voor doelgroepmedewerkers, dit met het oog op de doorstroom naar het normale arbeidscircuit.

Contacteer ons
Kurt Moens Gedeputeerde voor economie
Petra Van Poucke dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
Kurt Moens Gedeputeerde voor economie
Petra Van Poucke dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent