Provincie geeft 77 692 EUR subsidies aan 4 innovatieve projecten in de land- en tuinbouw

Subsidiethema Oogst-Vlaanderen wordt verlengd in 2024

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt vzw’s, feitelijke verenigingen, coöperatieve vennootschappen en lokale besturen die een vernieuwend idee of een nieuw product, proces of dienst hebben dat de land- en tuinbouw kan versterken of optimaliseren. In 2023 was het thema Oogst-Vlaanderen. Dat thema wordt ook verlengd voor subsidieaanvragen in 2024.

De Provincie kende in 2023 in totaal 77 692 EUR subsidies toe aan vier innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. De volgende vzw’s ontvangen een subsidie voor projecten die in 2024 verder worden uitgevoerd:

  • Grasduinen in Oost-Vlaanderen (Bos+ Vlaanderen vzw)
  • Korte keten gaat premium (De Wassende Maan vzw - Deinze)
  • Expeditie Food (EROV vzw)
  • Naar een duurzame hoeveslagerijsector in Oost-Vlaanderen (Steunpunt Korte Keten/Ferm vzw)

"Twee projecten willen leerlingen van het derde en vierde leerjaar basisonderwijs dichter bij de land- en tuinbouw brengen. Zo wil EROV hen bewust maken van de smaak van streek- en hoeveproducten en de korte ketenprincipes. BOS+ wil de verbondenheid tussen natuur, landschap en landbouw aantonen. De andere twee projecten willen de korte keten versterken. De Wassende Maan wil een performant online bestel- en leveringssysteem voor lokale producten uitbouwen en Ferm wil hoeveslagerijen verduurzamen.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Lees meer over deze projecten in het document in bijlage.

Oogst-Vlaanderen blijft thema voor 2024

In juni 2022 lanceerde de Provincie Oost-Vlaanderen het voedselplan Oogst-Vlaanderen. Met Oogst-Vlaanderen wil de Provincie lokale en duurzame voedselstrategieën en -systemen stimuleren. Daarnaast wil ze inzetten op een leefbare en duurzame land- en tuinbouw met ruimte voor lokale productie en consumptie van voedsel, en ook sierteelt. Het voedselplan is een dynamisch plan en bundelt de voedselambities en -acties van de Provincie Oost-Vlaanderen.

In 2024 is Oogst-Vlaanderen opnieuw het thema voor subsidieaanvragen binnen het reglement innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. Naast feitelijke verenigingen, vzw’s en coöperatieve vennootschappen kunnen ook lokale besturen een beroep doen op deze subsidie.

Subsidieaanvragen moeten minstens een maand voor de aanvang van het project worden ingediend. De projectsubsidie bedraagt minstens 2 500 en maximaal 24 750 EUR. De maximale looptijd van een project is 18 maanden.

De voorwaarden, procedure en aanvraagformulier vind je terug op oost-vlaanderen.be/subsidie-innovatieve-projecten.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent