Skip to Content

Provincie geeft 63 390 EUR voor projecten duurzame mobiliteit van 9 Oost-Vlaamse scholen

De Provincie Oost-Vlaanderen keurde i.h.k.v. het Scholenfonds Duurzame Mobiliteit 12 subsidieaanvragen goed van 9 lagere en secundaire Oost-Vlaamse scholen voor een totaal bedrag van 63 390 EUR.

De goedgekeurde projecten gaan over het installeren of uitbreiden van (overdekte) fietsenstallingen (6), aankoop didactisch materiaal, fietshelmen en onderhoudsmateriaal fietsen (4) en aankoop fietsen voor verplaatsingen tijdens schooluren (2). 

Doel van het Fonds is scholen te ondersteunen in het verduurzamen en het veiliger maken van de verplaatsingen van scholieren en onderwijzend personeel. Zowel van woon-schoolverkeer, als verplaatsingen tijdens de schooluren. Scholen hebben immers meestal weinig budget om daarin te investeren.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor onderwijs

Scholen en projecten

 • Het project ‘KA Beveren Modern Duurzaam Mobiel’ van Koninklijk Atheneum Beveren wordt ondersteund voor een bedrag van 1 980 EUR.
 • Het project ‘KA Beveren Meerjarenplan 2018-2023 Duurzame Mobiliteit’ van Koninklijk Atheneum Beveren krijgt een bedrag van 7 500 EUR.
 • Het project ‘Mobiel verkeerspark‘ van Vrije Kleuterschool Het Nest Wannegem-Lede kan rekenen op een bedrag van 939,54 EUR.
 • Het project ‘De Regenboog Fluobrigade‘ van GO! Basisschool De Regenboog Ertvelde krijgt een subsidie van 2 000 EUR.
 • Het project ‘Regenboog Bikes‘ van GO! Basisschool De Regenboog Ertvelde ontvangt een bedrag van 7 500 EUR.
 • Het project ‘Schoolstraat Melle‘ van Sint-Vincentiusschool Melle mag een bedrag van 7 470 EUR verwachten.
 • Het project ‘Overkapte Fietsenstalling‘ van Vrije Basisschool Sint-Jozef Wetteren wordt ondersteund voor een totaalbedrag van 4 000,57 EUR.
 • Het project ‘Veilig op de baan op’ van Broederschool Lokeren krijgt 2 000 EUR.
 • Het project ‘Move it, on wheels!’ van Broederschool Lokeren ontvangt een bedrag van 7 500 EUR.
 • Het project ‘Fietsenstalling’ van IVV Sint-Vincentius Gent mag rekenen op een bedrag van 7 500 EUR.
 • Het project ‘School in het zadel!’ van Vrije Basisschool De Mozaïek Gent wordt ondersteund voor een bedrag van 7 500 EUR.
 • Het project ‘Fietsenstalling” van Basisschool Sint-Hendrik Petegem ontvangt een bedrag van 7 500 EUR.

 

In 2019 is er opnieuw budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor onderwijs
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Peter Hertog Gedeputeerde voor onderwijs
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent