Provincie geeft 273 586 EUR aan 11 projecten rond circulaire economie

De omschakeling naar een duurzame economie is een speerpunt van het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. In dat kader geeft de Provincie subsidies aan projecten die de circulaire economie in Oost-Vlaanderen bevorderen. Elf projecten die in 2024 worden opgestart, ontvangen samen 273 586 EUR aan subsidies.

De Provincie wil het bedrijfsleven en de lokale besturen inspireren, begeleiden en ondersteunen bij de ontwikkeling van een circulaire economie. Om de omschakeling een duwtje in de rug te geven, lanceerde de provincie in 2021 de subsidie voor circulaire ketenprojecten. 

“Een circulaire economie biedt tal van kansen voor lokale besturen en bedrijven in Oost-Vlaanderen. Niet alleen verbruikt een circulaire economie minder grondstoffen én stoot ze minder CO2 uit, ze brengt ook kansen met zich mee op vlak van tewerkstelling. Met deze subsidie willen we samenwerkingsinitiatieven ondersteunen die een hefboom kunnen vormen voor de circulaire economie in Oost-Vlaanderen. De goedgekeurde projecten zijn hier een mooi voorbeeld van.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

11 projecten ontvangen subsidies

In 2023 werden 11 projecten geselecteerd die in 2024 worden opgestart:

 • Recycleerbare wieken windturbines – Polysto BV (Lokeren) / Alinco NV (Sint-Niklaas)
 • De eerste volledig circulaire, sociale and effectieve akoestische kantoorcabine – Furnify Home BV (Wondelgem) / Re-Sound BV (Sint-Niklaas)
 • Duurzaam van bij de geboorte: transitie van wegwerp- naar herbruikbare babyluiers in het ziekenhuis – Odisee VZW (Sint-Niklaas) / Redapke BV (Gent)
 • Terre Deux – Sarko CV / Duror Fashion Group BV (Nazareth)
 • Spelen met loose parts: van afval tot speelmateriaal – Speelmakers BV (Gent) / MateriaalMagazijn BV (Kalken)
 • Beton met leeggoed – Necrete BV (Gent) / Barolimat BV (Drongen)
 • Duurzaam herstellen van polyester pleziervaartuigen – Straal VZW (Gent) / Deltex BV (Gent) / The Circular Hub BV (Gent)
 • Valorisatie van bio-actieve stoffen uit koffie reststromen – Think In Circles BV (De Pinte) / Odisee VZW (Gent)
 • Het korte keten integreren en valoriseren van restromen in fruit tot een marktklare nutriscore A kinderkoek – Kiko Food BV (Gent) / Lerouge BVBA (De Pinte) / Making Design BVBA (Gent)
 • Circulaire productiemethodes dmv additive manufacturing in de schoonmaaksector - Bulcke Technical Printing BV (Deinze) / Salubris BV (Aalter)
 • Biolinne – Biolynx BV (Gent) / UGent (Gent)

Meer informatie over deze projecten vind je terug in het bijgevoegde document.

Nieuwe oproep in 2024

De subsidie wordt jaarlijks toegekend. In 2024 wordt een nieuwe oproep gelanceerd (uiterste indiendatum 30 september 2024). Het volledige reglement en aanvraagformulier vind je terug op de website.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Lotte Vandermeersch dienst Ondernemen & Innovatie
Subsidie voor circulaire ketenprojecten
Deze subsidie ondersteunt de uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen
Overzicht goedgekeurde circulaire ketenprojecten 2023.pdf 137 KB
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Lotte Vandermeersch dienst Ondernemen & Innovatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent