Provincie geeft 270 265 EUR aan 3 projecten die innovatie in Oost-Vlaanderen bevorderen

Innovatie speelt een cruciale rol bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Daarom zet de Provincie Oost-Vlaanderen in op toekomstgerichte activiteiten die bijdragen aan een duurzame economie. De Provincie voorziet 270 265 EUR aan subsidies voor drie projecten die in 2024 worden opgestart. Ze lanceert ook een nieuwe subsidieoproep.

Via het subsidiereglement voor innovatieprojecten wil de Provincie samenwerkingsinitiatieven ondersteunen tussen bedrijven en/of kennisinstellingen binnen enkele speerpuntclusters. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de clusters bio-economie/cleantech, materialen, slimme logistiek, slimme digitalisering, agro-voeding en zorginnovatie. Er wordt gefocust op de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of productieprocessen die dicht bij een marktimplementatie staan.

“Met dit subsidiereglement geven we stimulansen aan kmo’s in Oost-Vlaanderen om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die een maatschappelijke impact hebben. De goedgekeurde projecten zullen daarbij leiden tot innovaties in de zorg & logistiek."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Subsidies voor drie projecten

Eind 2023 werden drie projecten geselecteerd die in 2024 worden opgestart. In totaal geeft de Provincie 270 265 EUR subsidie aan deze drie projecten.

  • Fietslogistiek 2.0 – RAAF BV (Destelbergen) / Pars Pro Toto (Gent)
    Ontwikkeling van een innovatieve fietscargotrailer waarbij zowel europaletten als halve europaletten kunnen worden opgeladen, vervoerd en afgezet.
  • Zwanger Zonder Zorgen =  Z³ – Televitas (Gent) / HOGENT en Odisee
    Digitale monitoring op afstand van zwangere vrouwen die te kampen hebben met een verhoogde bloeddruk.
  • Mirror.report/Hylyght integratie en revalidatie flow optimalisatie – Mirror.report (Gent) / Hylyght (Aalst)
    Digitale opvolging van patiënten die oefeningen meekrijgen van artsen, kinesisten of revalidatiediensten.

Nieuwe subsidieoproep in 2024

De subsidie wordt jaarlijks toegekend. Op 1 februari wordt een nieuwe oproep gelanceerd met als deadline 31 mei 2024. Het volledige reglement en aanvraagformulier vind je terug op de webpagina

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Nicolas Moerman dienst Ondernemen & Innovatie
Subsidie voor innovatieprojecten binnen de provinciale speerpuntclusters
Deze subsidie ondersteunt innovatieprojecten die werk maken van de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of productieprocessen die dicht bij een implementatie in de markt staan.
Provincie Oost-Vlaanderen
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Nicolas Moerman dienst Ondernemen & Innovatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent