Skip to Content

Provincie geeft 139 850 EUR aan zeven innovatieve samenwerkingsprojecten tussen sociale en reguliere economie

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt sociaal ondernemerschap met subsidies. Vijf maatwerkbedrijven en twee reguliere ondernemingen ontvangen elk een subsidie van maximaal 20 000 euro voor projecten die in 2022 worden uitgevoerd:

  • Industrialisatie sociaal-circulair werkatelier – Weerwerk vzw
  • Recycling together – De Kemphaan vzw
  • Maatwerk op maat van de Brouwerij – Wase Werkplaats vzw
  • Weegautomaat met sealer – Ryhove vzw
  • Re-cycle – Groep Intro vzw
  • Opstart e-commerce pastaboxen – Pasta d’Oro
  • Geautomatiseerde machine en extra verpakkingslijn bij maatwerkbedrijf MAAAT vzw–
    Tekni-Plex Europe nv

"We nemen graag de brugfunctie op tussen de reguliere en sociale economie. We geloven dat de samenwerking tussen ondernemingen uit de reguliere en sociale economie een win-win betekent voor iedereen. De goedgekeurde projecten zijn hiervan een mooi voorbeeld."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Industrialisatie sociaal-circulair werkatelier – Weerwerk vzw

Dit project wil een antwoord bieden op de krapte op de arbeidsmarkt inzake stikkers/stiksters, het eigen productieproces binnen het maatwerkbedrijf Weerwerk vzw versnellen en inspelen op innovatieve, circulaire producten. Weerwerk vzw werkt hiervoor samen met het ecologisch designbureau Tillup dat duurzame en circulaire producten ontwikkelt.

Recycling together – De Kemphaan vzw

'Recycling together' zet in op de recyclage en het hergebruik van tweedehands paletten. Maatwerkbedrijf De Kemphaan vzw werkt hiervoor samen met het Gentse bedrijf Recubela dat via lokale integratie oplossingen vindt voor houtafval. Tweedehands hout wordt een kwalitatief nieuw product dat op zijn beurt opnieuw te recycleren is. De maatwerkers met een ruwere motoriek binnen het maatwerkbedrijf krijgen via de opstart van deze recyclinglijn een aangepaste job en worden opgeleid om te kunnen doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit.

Maatwerk op maat van de Brouwerij – Wase Werkplaats vzw

Wase Werkplaats vzw stelt een witboek op dat de mogelijkheden tot samenwerking beschrijft tussen het maatwerkbedrijf en vier brouwerijen. Via afstemmen, het inkaartbrengen van de noden en een opportuniteitenonderzoek wil Wase Werkplaats zijn dienstaanbod uitbreiden. Op die manier worden extra tewerkstellingsmogelijkheden voor de maatwerkers gecreëerd en wordt de samenwerking met het reguliere circuit geïntensifieerd.

Weegautomaat met sealer – Ryhove vzw

Dit project beoogt de versterking van de activiteiten bij maatwerkbedrijf Ryhove. De samenwerking met het reguliere bedrijf Confiserie Bogaert-De Smet wordt geprofessionaliseerd en versterkt door een investering in een lineaire weegautomaat met doorloopsealer. Zo moet het afwegen van een verpakking niet langer manueel gebeuren en kan de productie door de maatwerkers worden opgedreven en kwaliteitsvoller gebeuren. Werkzekerheid op lange termijn voor de maatwerkers wordt hierdoor gegarandeerd.

Re-cycle – Groep Intro vzw

'Re-cycle' zet in op de levensduurverlenging van oude fietsen en de maximalisatie van het waardenbehoud van de fietsonderdelen. Maatwerkbedrijf Groep Intro werkt hiervoor samen met Blue Mobility, die de oude deelfietsen aanlevert, en de gevangenis van Oudenaarde waar gedetineerden zullen instaan voor de demontage van de fietsen. Het maatwerkbedrijf ambieert de aanleg van een duurzame materialenbank met fietsonderdelen. Dit zowel om de (recentere) bluebikes te depanneren als om particuliere, recreatieve fietsers vooruit te helpen bij het herstel/onderhoud van hun fiets.

Opstart e-commerce pastaboxen – Pasta d’Oro

Pasta d’Oro brengt pastafoodboxen op de markt gevuld met verschillende gerechten met verse pasta, saus en topping. Al deze producten worden gemaakt bij het maatwerkbedrijf AAROVA uit Oudenaarde.
Voor deze foodboxen wordt een ingewikkeld logistiek traject op poten gezet dat een nieuwe en uitdagende opdracht betekent voor de maatwerkers. Met deze nieuwe dienst wordt de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroot, worden hen nieuwe werkmethodes aangeleerd en wordt de wereld van e-commerce en technologie dichterbij gebracht.

Geautomatiseerde machine en extra verpakkingslijn bij maatwerkbedrijf MAAAT vzw – Tekni-Plex Europe nv

Het reguliere bedrijf Tekni-Plex Europe nv en maatwerkbedrijf MAAT staan voor de economische uitdaging om binnen een internationale context een competitieve service en capaciteit te voorzien voor het wikkelen en verpakken van slangen voor druppelsystemen. Met de uitbouw van de capaciteit in dagwerk en de investering in een nieuwe machine en extra verpakkingslijn wordt de werkgelegenheid van vier maatwerkers gegarandeerd en dit voor langere tijd.

Nieuwe oproep in 2022

In het voorjaar wordt een nieuwe oproep gelanceerd. Maatwerkbedrijven of reguliere ondernemers met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering kunnen ook in 2022 een subsidie ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Voor de realisatie ervan is er een samenwerkingsverband tussen beiden.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van de Provincie.  

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke beleidsmedewerker Economie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke beleidsmedewerker Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent